PHP cơ bản

PHP cơ bản

Cách để get time hiện tại trong PHP chúng ta có thể sử dụng hàm date với bất kì phiên bản PHP nào , hoặc tốt hơn có thể dùng datetime class với phiên bản từ 5.2 Ví dụ sử dụng hàm date: Để trả về thời gian định dang Y-m-d H:i:s chúng ta sử dụng code sau:

Ví dụ…

PHP cơ bản

Thiết lập bộ kiểm soát lỗi Bộ kiểm soát lỗi mặc định trong ngôn ngữ lập trình PHP là nền tảng của mọi bộ kiểm soát lỗi. Chúng ta sẽ gán chức năng phía trên là bộ kiểm soát lỗi mặc định cho khoảng thời gian hoạt động của Script. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi bộ kiểm soát…

PHP cơ bản

Tạo một bộ kiểm soát lỗi tùy biến Tạo một bộ kiểm soát lỗi tùy biến khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần tạo một chức năng đặc biệt có thể được gọi khi một lỗi xảy ra trong lập trình web PHP một cách dễ dàng. Chức năng này có thể phải sử dụng để kiểm soát mức…

PHP cơ bản

Kiểm soát các lỗi mặc định trong PHP khá là đơn giản. Một thông điệp báo lỗi với tên của file, số dòng và một thông điệp miêu tả chi tiết về lỗi sẽ được gửi tới trình duyệt. Kiểm soát lỗi trong PHP Khi chúng ta tạo ra những script hay ứng dụng web, việc kiểm soát lỗi mà…

PHP cơ bản

Bài viết trước các bạn đã được biết đến 1 số thủ thuật nhỏ Composer. Và hôm nay chúng tôi tiếp thục gửi tới các bạn những thủ thuật khác để các bạn có thể dễ dàng lập trình hơn. Không cài đặt dev dependencies Trong rất nhiều projects tôi đang làm việc, tôi muốn chắc chắn rằng các thư viện…

PHP cơ bản

Composer là cách để giúp các lập trình viên PHP có thể quản lý các thư viện và những thứ liên quan. Trước đó thì các lập trình viên phải phụ thuộc hoàn toàn vào các framework có sẵn. Nếu bạn là một người lập trình Symfony, bạn đã sử dụng Symfony và các thư viện được xây dựng cho…

PHP cơ bản

Mảng Những tham chiếu sẽ trở nên thật vô cùng tuyệt vời khi bạn sử dụng chúng cùng với mảng. Hãy nói rằng chúng ta có một chức năng có thể thiết lập item đầu tiên vào bất kì mảng nào tới potato – bởi vì bạn biết mà, nó sẽ trở thành một trong những chức năng hữu ích nhất.…

PHP cơ bản

Biến kiểu Dynamic Đôi khi chúng ta muốn định nghĩa một biến theo một cách dynamic, hay thích những biến được dựa trên dữ liệu đầu vào của người dùng. Hãy cùng bắt đầu với đoạn code sau đây: Để sử dụng giá trị của một biến áp dụng vào biểu mẫu của một biến khác, ta sử dụng hai…

1 2 3 4