Video Bài giảng

Tổng hợp các Video bài giảng, Thủ thuật, Phần mềm về Thiết kế web, Lập trình web, Đồ họa và SEO. Tất cả các Video đều bao gồm Lý thuyết và Xây dựng ứng dụng thực tế.

Video học Lập trình web

Các hàm trong hệ thống file được sử dụng để chấp nhận và chuyển file hệ thống trong PHP để cung cấp cho bạn tất cả những hàm bạn có thể cần thiết để chuyển 1 file. Các error hoặc chức năng logg là một phần lõi của PHP. Trong bài này không có những cài đặt cần thiết cho…

Video học Lập trình web

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách lưu trữ dữ liệu trong file. Do đó các bạn sẽ được hiểu về: open, reading, writing, closing file. 1. Đóng và mở file Trong PHP hàm fopen() được sử dụng để mở file. Điều này đòi hỏi hai đối số được bắt đầu trong tên file và sau…

Video Học Đồ họa

Cơ chế hoạt động của Hue/Saturation Trong bộ Chuyển đổi Adjustment Trong Photoshop   Chào các bạn, có rất nhiều thắc mắc gửi cho Vietpro về cách sử dụng  bộ chuyển đổi adjustment trong PS, và đặc biệt là tính năng Hue/Saturation ! vậy trong bài hướng dẫn lần này mình sẽ giải thích cho các bạn cơ chế hoạt động…

Video Bài giảng

Bạn có thể thâm tập tin vào nội dung PHP trước khi máy chủ thực hiện. Có hai chức năng mà pHP có thể sử dụng bao gồm một file PHP và một file tập tin PHP. – Hàm include() – Hàm require() Đây là một điểm rất mạnh của PHP giúp trong việc tạo ra các chức năng, tiêu…

Video học Lập trình web

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong PHP có thể cung cấp nội dung động theo loại trình duyệt, dựa vào việc ngẫu nhiên hoặc có sẵn trong User Input. Điều này chứng minh, trình duyệt có thể được chuyển hướng. 1. Xác định trình duyệt và Platform PHP tạo ra một số biến tự nhiên…

Video học Lập trình web

Dưới đây là ví dụ hợp lệ của chuỗi:

Ví dụ:

[Tham khảo Khóa lập trình web từ Cơ Bản đến Nâng Cao của Trung tâm Vietpro] Kết quả:

Chuỗi được giới hạn bởi các dấu ngoặc kép, được xử lý : – Một số chuỗi ký tự được bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược, thay thế các ký tự đặc biệt…

Video Bài giảng

Có hai cách để máy khách gửi thông tin đến máy chủ: – Phương thức GET – Phương thức POST Trước khi trinh duyệt gửi thông tin, nó mã hóa bằng cách sử dụng trình duyệt mã hóa có tên URL. Trong chương trình này, các name/value được tham gia với các dấu hiệu bình đẳng và cặp khác nhau…

Video Học Đồ họa

Chào các bạn, các bạn có muốn biến một bức ảnh nghệ thuật của các bạn thành một bức tranh sơn dầu để treo trên tường không ? đơn giản thôi, các bạn hãy hoc photoshop và thực hiện một vài thao tác sau để biến ảnh của mình thành một bức tranh nhé 😀 ! Đầu tiên các bạn…

Video Bài giảng

Mảng là cấu trúc dữ liệu mà các dữ liệu cùng thuộc một loại hoặc có nhiều giá trị trong một giá trị duy nhất. Ví dụ nếu bạn muốn lưu trữ 100 số sau đó thay vì xác định 100 biến của nó dễ dàng để xác định một mảng của chiều dài là 100. Có 3 loại mảng…

1 61 62 63 64 65 69
Facebook chat Vietpro
End Ads -->