Hướng dẫn học lập trình mobile app

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Bài trước, các bạn đã được hướng dẫn cài đặt android sdk và android plugin trên eclipse. Bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chương trình giả lập dành cho Android _ Genymotion và có sẵn các phiên bản Android được cấu hình sẵn. Genymotion là máy ảo tuyệt vời nhất giúp các bạn lập trình android.…

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Bạn đang muốn học lập trình andoid, bước đầu tiên là bạn phải thiết lập môi trường cho việc học ngôn ngữ lâp trình này. Android có môi trường hoạt động khác với môi trường của ngôn ngữ lập trình PHP. Bài này, trung tâm VietPro xin hướng dẫn các bạn cài đặt Android SDK và Android Plugin trên Eclipse.Bước…

1 7 8 9