Hướng dẫn học lập trình mobile app

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Đôi khi chúng ta muốn có nhiều điểm nhìn trong một cửa sổ duy nhất và duyệt với một container Tab để tạo ứng dụng tab.  Điều này có thể được thực hiện trong Android bằng cách sử dụng kiểm soát TabHost.Có hai cách để sử dụng một ứng dụng TabHost trong Android:- Sử dụng các TabHost để di chuyển qua nhiều…

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Trong bài học Android này, chúng ta có thể xem cách thiết kế hiển thị trò chuyện Chat Bubble trong Android như thế nào, với hình ảnh giao diện một cuộc trò chuyện được hiển thị trên màn hình điện thoại cảm ứng.BackgroundBackground phổ biến hiện nay để có một tính năng trò chuyện trong rất nhiều các ứng dụng di…

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Nếu bạn muốn hiển thị một dòng video trực tiếp hoặc bất kỳ dòng nội dung như video hoặc một OpenGL scene, bạn có thể sử dụng TextureView cung cấp bởi Android để làm điều đó.Để sử dụng TextureView, tất cả các bạn cần làm là có được SurfaceTexture.  SurfaceTexture của nó sau đó có thể được dùng để biểu hiện…

Hướng dẫn học lập trình mobile app

Android cho phép bạn chuyển đổi văn bản thành giọng nói của bạn. Không chỉ bạn có thể chuyển đổi nó nhưng nó cũng cho phép bạn nói chuyện văn bản trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Android cung cấp lớp TextToSpeech cho mục đích này. Để sử dụng lớp này, bạn cần phải tạo một đối tượng của lớp này…

1 2 3 9