Codeigniter Framework

Codeigniter Framework

Thú thực mà nói cũng không khoái viết mấy bài hàn lâm này cho lắm, nhưng mà sợ một số bạn theo dõi series này không hiểu lại thắc mắc, thôi thì viết luôn ^_^ Bài này mình nói ngắn gọn qua về model trong CodeIgniter. Model là những class làm việc với database. Xem thử ví dụ sau nha:…

Codeigniter Framework

View hiểu đơn giản là một web page (trộn html và PHP) hoặc đôi khi là một phần của page (ví dụ header, footer). View cũng có thể được nhúng trong một view khác. View không bao giờ được gọi trực tiếp. Chúng được gọi từ controller. Ta cùng thử ví dụ sau để hiểu rõ hơn: Creating a View…

Codeigniter Framework Khóa học Lập trình CodeIgniter Framework

Controller? Controller là file class có tên tương ứng với một URI (dịch theo user guide :v). Ví dụ: localhost/learnci/index.php/blog/ sẽ gọi đến controller class Blog trong file blog.php. HelloWorld (Vẫn sử dụng project hôm trước nha) trong application/controllers tạo file blog.php với nội dung như sau: <?php class Blog extends CI_Controller { public function index() { echo ‘Hello World!’;…

Codeigniter Framework

Nhắc lại một chút: URL trong CodeIgniter nói chung có dạng: example.com/controller_class/method/arguments Trong đó: – controller_class: tên controller được gọi (viết thường) – method: tên method được gọi – arguments: danh sách tham số Trong các tutorial trước các bạn để ý là URL có /index.php/, trông không được đẹp mắt lắm :)), vậy làm sao để bỏ nó? Ta…

Codeigniter Framework Khóa học Lập trình CodeIgniter Framework

Trong bài trước chúng ta đã nắm được cách rewrite URL bằng routes. Bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thao tác với database MySQL thông qua ví dụ về một website tin tức đơn giản. Trước tiên ta cần cấu hình database trong file application/config/database.php. Tạo model: Trong database tạo bảng news(id, title, summary, text).…

Codeigniter Framework Khóa học Lập trình CodeIgniter Framework

Trở lại với ví dụ của bài trước, mọi đường dẫn đều có dạng: localhost/learnci/index.php/[controller-class]/[method]/[arguments] Đôi khi ta muốn tùy biến đường dẫn theo ý mình hoặc vì một mục đích khác (ví dụ SEO), ta cần sử dụng routes. Bây giờ mở file application/config/routes.php, mặc định có 2 dòng như sau: 1 2 $route[‘default_controller’] = “welcome”; $route[‘404_override’] =…

Codeigniter Framework Khóa học Lập trình CodeIgniter Framework

Trong tutorial này tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết một site đơn giản chưa sử dụng đến database. Mặc định trong series này tôi sẽ demo trên localhost với project learnci được tạo trong bài 1. Đối với một số bạn chưa có kinh nghiệm với PHP và MVC thì bài viết này có thể hơi khó hiểu (do tôi lấy…

Codeigniter Framework

1. Mô hình MVC: MVC là viết tắt của Model – View – Controller, là mô hình chuẩn của hầu hết các ứng dụng web bằng PHP hiện nay. MVC giúp cho quá trình xây dựng ứng dụng được nhanh hơn, an toàn thông tin và bảo mật ứng dụng được đảm bảo, source rõ ràng, dễ đọc hiểu, sửa…