Ưu đãi học phí “SIÊU SỐC” cuối năm

0

Chương trình Ưu đãi học phí Duy nhất trong năm

Chương trình Giảm học phí “SỐC” nhất cuối năm

Ưu đãi & Giảm học phí Từ 45% đến tận 55% Tất cả các Khóa học (Sắp hết Ưu đãi)

Đây là thời điểm không thể tốt hơn để cho bạn ghi danh vào những khóa học Chuyên nghiệp nhất tại Học Viện Công Nghệ VIETPRO với Chất lượng đã được kiểm chứng & được Công nhận qua hàng trăm khóa học với hàng ngàn học viên đã & đang theo học.

Chú ý: Giới hạn Số lượng học viên mỗi Khóa học

Học phí Sốc cuối năm

KHÓA HỌCHỌC PHÍ GỐCGHI DANH TRƯỚC KHAI GIẢNGCHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ TRƯỚC TẾTCHI TIẾT
Khóa học Lập trình web PHP & MySQL
– Khai giảng Khóa 46 (Buổi Sáng)
– Khai giảng Khóa 47 (Buổi Tối)
3.900.0002.400.0001.800.000Bấm xem Chi tiết Khóa học
Khóa học Thiết kế web Doanh nghiệp bằng WordPress Chuẩn SEO
– Khai giảng Khóa 24 (Buổi Sáng)
– Khai giảng Khóa 25 (Buổi Tối)
3.900.0002.900.0001.900.000Bấm xem Chi tiết Khóa học
Khóa học SEO Bền Vững Từ A-Z
– Khai giảng Khóa 17 (Buổi Sáng)
– Khai giảng Khóa 18 (Buổi Tối)
5.000.0003.500.0001.950.000Bấm xem Chi tiết Khóa học
Khóa học Photoshop Cơ bản
– Khai giảng Khóa 32 (Buổi Sáng)
– Khai giảng Khóa 33 (Buối Tối)
2.600.0001.500.000950.000Bấm xem Chi tiết Khóa học
Khóa học Quảng cáo Google Adwords
– Khai giảng Khóa 14 (Buổi Sáng)
– Khai giảng Khóa 15 (Buối Tối)
2.900.0001.500.000950.000Bấm xem Chi tiết Khóa học
Khóa học Quảng cáo Facebook (Facebook Marketing)
– Khai giảng Khóa 14 (Buổi Sáng)
– Khai giảng Khóa 15 (Buối Tối)
3.500.0001.500.000950.000Bấm xem Chi tiết Khóa học
Khóa học Illustrator (Thiết kế In ấn & Quảng cáo)
– Khai giảng Khóa 14 (Buổi Sáng)
– Khai giảng Khóa 15 (Buối Tối)
2.600.0002.000.0001.500.000Bấm xem Chi tiết Khóa học
Khóa học Lập trình WordPress Nâng cao
– Khai giảng Khóa 00 (Buổi Sáng)
– Khai giảng Khóa 00 (Buối Tối)
    
Khóa học Lập trình JQuery (Cơ bản & Nâng cao)
– Khai giảng Khóa 06 (Buổi Sáng)
– Khai giảng Khóa 05 (Buối Tối)
2.500.0001.800.0001.000.000Bấm xem Chi tiết Khóa học
Khóa học Lập trình Android Cơ bản
– Khai giảng Khóa 00 (Buổi Sáng)
– Khai giảng Khóa 00 (Buối Tối)
    
     
Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->