Chưa biết gì về lập trình nên học php hay android

TƯ VẤN MIỄN PHÍ