Chưa biết gì về lập trình nên học php hay android

Facebook chat Vietpro