Sử dụng PHPINFO để khám phá phiên bản PHP và module được cài đặt trên server

0

Trong một số trường hợp, bạn cần phải xem một số thông tin liên quan tới phiên bản PHP và các module đang chạy trên máy chủ website. Để làm được điều này thì bạn chỉ cần làm một số bước rất đơn giản sau:

1. Lập file php với nội dung:

2. Lưu file dưới bất kì tên nào bạn muốn, ví dụ test.php

3. Tải file này lên thư mục gốc của website

4. Vào trình duyệt gõ tên miền của website + đường dẫn tới file vừa upload: vd domain.com/test.php

Nếu PHP đã được cài đặt trên server sẽ hiển thị thông tin chi tiết về phiên bản và cấu hình của PHP, nếu không sẽ trả về dữ liệu trắng.

Sử dụng PHPINFO để khám phá phiên bản PHP và module được cài đặt trên server
Đánh giá 3 / tổng 1 phiếu

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->