Khóa Học CodeIgniter Framework Chuyên nghiệp

Khóa học CodeIgniter Framework được Tôi xây dựng dựa trên tiêu chí giúp các bạn đi sâu vào nền tảng và kiến trúc của CodeIgniter. Sao cho vừa vận dụng tốt được thư viện có sẵn, vừa đủ khả năng can thiệp hoặc kế thừa thư viện có sẵn của framework này. Sau cùng Tôi… Continue reading Khóa Học CodeIgniter Framework Chuyên nghiệp

Học Thiết kế web và Lập trình web từ A-Z (Trong 06 tháng)

Khóa học thiết kế & lập trình web từ A-Z trong 6 tháng tại Vietpro, Các bạn sẽ được Cầm tay chỉ việc từ Số 0 cho người Chưa biết gì về web và Không biết tiếng Anh cũng có thể học được, hiểu được và làm được. 06 Tháng huấn luyện Lập trình viên… Continue reading Học Thiết kế web và Lập trình web từ A-Z (Trong 06 tháng)

Khóa học Adobe Illustrator Cơ bản và Nâng cao A-Z

Khóa học Adobe Illustrator từ Cơ bản đến Nâng Cao tại Vietpro, được mở ra với Cam kết Cầm tay – Chỉ việc cho từng người. Để Tất cả các Bạn sẽ Làm chủ hoàn toàn Phần mềm Adobe Illustrator. Đào tạo những kiến thức Thực tế & HOT nhất hiện nay Cho người đi… Continue reading Khóa học Adobe Illustrator Cơ bản và Nâng cao A-Z

Khóa học Adobe InDesign

Khóa học Adobe InDesign từ Cơ bản đến Nâng cao tại Vietpro, được mở ra với Cam kết Cầm tay – Chỉ việc cho từng học viên. Để Tất cả các Bạn sẽ Làm chủ một các Chuyên nghiệp Phần mềm Adobe InDesign này. Đào tạo và Ứng dụng những kiến thức Thực tế &… Continue reading Khóa học Adobe InDesign

Khóa học Lập trình PHP Nâng cao CodeIgniter & WordPress

Khóa học Lập trình PHP Nâng cao & Chuyên sâu tại Học Viện Công Nghệ VIETPRO các bạn sẽ được Đào tạo theo đúng nhu cầu tuyển dụng hiện nay, và Tham gia trực tiếp vào 03 Dự án Thực tế ngay trong khóa học. Dự án website Thương mại điện tử bằng PHP OOP:… Continue reading Khóa học Lập trình PHP Nâng cao CodeIgniter & WordPress

Khóa học Lập trình PHP Nâng cao CodeIgniter & WordPress

Khóa học Lập trình PHP Nâng cao & Chuyên sâu tại Học Viện Công Nghệ VIETPRO các bạn sẽ được Đào tạo theo đúng nhu cầu tuyển dụng hiện nay, và Tham gia trực tiếp vào 03 Dự án Thực tế ngay trong khóa học. Dự án website Thương mại điện tử bằng PHP OOP:… Continue reading Khóa học Lập trình PHP Nâng cao CodeIgniter & WordPress

Học Thiết kế web Doanh nghiệp bằng WordPress (Chuẩn SEO)

Khóa học Thiết kế website bằng WordPress Chuẩn SEO Google cho dành riêng cho Cá nhân hoặc Doanh nghiệp muốn Tự xây dựng website để Kinh doanh trên Internet. Một khóa học được biên soạn dành riêng cho những người Không chuyên về CNTT và Không biết gì về web. cũng có thể HỌC ĐƯỢC… Continue reading Học Thiết kế web Doanh nghiệp bằng WordPress (Chuẩn SEO)