Khái niệm và cách sử dụng công cụ Healing Brush Tool trong Photoshop

Xin chào các bạn, trong bài viết lần này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn về nhóm công cụ ( Spot Healing Brush Tool; Healing Brush Tool; Patch Tool; Content- Aware Move Tool ) được sử dụng thường xuyên để hàn gắn,vá lỗi giúp làm sạch sẽ và loại bỏ những yếu… Continue reading Khái niệm và cách sử dụng công cụ Healing Brush Tool trong Photoshop

[Laravel Series] 19. Gửi email trong Laravel

Laravel sử dụng một thư viện miễn phí, giàu chức năng “SwiftMailer” để gửi email. Sử dụng chức năng của thư viện, chúng ta có thể gửi email dễ dàng mà không gặp nhiều khó khăn. Template của email được load theo cùng cách với views, có nghĩa là bạn có thể sử dụng cú pháp… Continue reading [Laravel Series] 19. Gửi email trong Laravel

[Học Photoshop CS6] Các Thủ Thuật Hay Trong Photoshop

Học Photoshop CS6 vẫn đang cực kì phổ biến dù phiên bản mới nhất hiện nay là Photoshop CC, tại sao lại như vậy? Trước hết có thể nói học photoshop cs6 được sử dụng rất nhiều trong các trung tâm dạy về photoshop, về các ngành thiết kế đồ họa…. Sự thân thiện, quen… Continue reading [Học Photoshop CS6] Các Thủ Thuật Hay Trong Photoshop

[Laravel Series] 20. Ajax trong Laravel

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) là một nhóm các kĩ thuật phát triển website sử dụng trên nhiều công nghệ web  được sử dụng ở phía khách hàng để tạo các ứng dụng web không đồng bộ (nếu học PHP thì bạn đã biết về Ajax rồi). Import các thư viện jquery vào trong file… Continue reading [Laravel Series] 20. Ajax trong Laravel

[Laravel Series] 21. Kiểm soát lỗi trong Laravel

Trong Laravel tất cả các loại trừ đều được kiểm soát bởi lớp appExceptionsHandler. Class này bao gồm 2 phương thức report và render. Phương thức report() Phương thức report được sử dụng để report hoặc lưu log những ngoại lệ. Nó cũng được sử dụng để gửi log của các ngoại lệ tới service bên trong như là… Continue reading [Laravel Series] 21. Kiểm soát lỗi trong Laravel

[Laravel Series] 22. Kiểm soát Event trong Laravel

Một event là một action hay một hành động ngoài ý muốn được nhận dạng bởi một chương trình có thể được kiểm soát bởi một chương trình khác. Event trong Laravel đơn giản là cung cấp việc thực hiện quan sát. Event có thể được kiểm soát bằng những bước sau: >>> Xem full Series… Continue reading [Laravel Series] 22. Kiểm soát Event trong Laravel

[Laravel Series] 23. Facades trong Laravel

Facades cung cấp một giao diện “tĩnh” tới các lớp khả dụng cho service của ứng dụng. Facade trong Laravel phục vụ như là một “proxy tĩnh” để đặt dưới các lớp trong container của service, cung cấp lợi ích một cách ngắn gọn, biểu lộ cú pháp để duy trì được sự linh hoạt… Continue reading [Laravel Series] 23. Facades trong Laravel

CÁCH LÊN MÀU CHO ẢNH ĐEN TRẮNG BẰNG PHOTOSHOP CS6

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên màu cho ảnh đen trắng. Mình có bức hình như sau: Để lên màu cho bức ảnh này, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Color Balance (Ctrl + B) Tác dụng của công cụ này là tăng các… Continue reading CÁCH LÊN MÀU CHO ẢNH ĐEN TRẮNG BẰNG PHOTOSHOP CS6