Những mức truy cập Private Protected và Public

0

Trong tính kế thừa thì tất cả thuộc tính và phương thức của lớp cha đều có thể dùng được ở lớp con, tuy nhiên trong thực tế thì có những thuộc tính, những phương thức ở lớp cha không muốn sự truy cập của lớp con. Cũng tương tự như ở lớp con  cũng có những thuộc tính và phương thức chỉ muốn dùng riêng trong đối lớp đó thôi chứ nó không truy xuất ở phía ngoài lớp. Để có thể giải quyết được vấn đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu những mức truy cập private, protected và public trong lập trình hướng đối tượng nhé.

1. Mức truy cập Private

Đây chính là một thành phần dành riêng cho nội bộ của lớp, tức là chúng ta sẽ không thể truy xuất tời thành phần private ở lớp con hay ở bên ngoài lớp được.

Mức truy cập private thường được dùng với:

  • Những thuộc tính dữ liệu giúp bảo vệ chúng, tránh được sự truy cập từ phía ngoài. Những thuộc tính này có những hàm SET, hàm GET gán và lấy dữ liệu.
  • Những phương thức trung gian sẽ tính toán bên trong nội bộ của đối tượng mà chúng ta không hề muốn phía ngoài có thể can thiệp được vào.

Ví dụ không kế thừa

Ở ví dụ phía trên nếu chúng ta muốn truy xuất thuộc tính loaixe thì cũng cần phải thông qua phương thức setLoaixe và phương thức getLoaixe chứ chúng ta không thể nào trỏ thẳng trực tiếp tới thuộc tính loaixe bởi thuộc tính loaixe đang ở mức private.

Như ở bài này là sai

Ví dụ có kế thừa:

Ở phần ghi chú trên mình đã giải thích khá rõ

2. Mức truy cập Protected

Ở mức Truy cập Protected thì chỉ cho phép truy xuất nội bộ bên trong lớp đó và lớp kế thừa. Riêng phía bên ngoài lớp sẽ không thể truy xuất. Mức Protected thường được sử dụng cho những phương thức và thuộc tính có khả năng bị lớp con Overwrite ( định nghĩa lại)

Ví dụ

3. Mức truy cập Public

Mức truy cập public là mức thoáng nhất vì chúng ta có thể truy cập tới những phương thức và thuộc tính ở bất cứ đâu, dù là ở trong nội bộ lớp hay ở lớp con hay phía bên ngoài lớp cũng đều được.

Khi chúng ta khai báo thuộc tính, ta có thể dùng từ khóa var để thay thế cho public như các ví dụ ở những bài trước.

Ví dụ

Khi bạn khai báo với hàm là public, nếu như bạn không đặt từ public ở đầu thì PHP sẽ hiểu hàm này là Public

Ví dụ

4. Lời kết

Còn mấy mức nữa tuy nhiên trong bài hôm nay mình sẽ chưa đề cập đến. Thực tế nó cũng rất ít khi dùng đến. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: http://freetuts.net/cac-muc-truy-cap-private-protected-va-public-31.html

Những mức truy cập Private Protected và Public
Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->