Một số phương thức tương tác cơ sở dũ liệu trên Model

0

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu một số phương thức tương tác cơ sở dữ liệu trên model mà ta vẫn hay sử dụng thường ngày trong codeigniter framework

1 – Thao tác liệt kê và nhận trả dữ liệu:

1.1:  Lựa chọn tên cột cần lấy

1.2:  Truy vấn với điều kiện:

1.3:  Sắp xếp kết quả trả về theo 1 trường nào đó”

1.4:  Giới hạn kết quả trả về:

1.5:  Lấy tất cả record từ câu truy vấn:

1.6:  Lấy 1 record trong dữ liệu:

1.7:  Đếm số xem có bao nhiêu dòng:

VÍ DỤ:

– Yêu cầu liệt kê id và tên 10 record bài viết sắp xếp mới nhất theo ngày đăng :

2- Thao tác thêm, xóa, sửa dữ liệu:

2.1: Thêm mới dữ liệu :

Ví dụ:

2.2: Cập nhật dữ liệu:

Ví dụ:

2.3: Xóa dữ liệu

Ví dụ

Trong đó biến $data là mảng dữ liệu truyền vào

Ví Dụ:

Ngoài ra các bạn đưa trực tiếp cậu lệnh SQL vào trong theo cấu trúc như sau:

Ví dụ: Liệt kê tất cả bài viết

KẾT THÚC

Trong bài viết này mình giới thiệu đến các bạn một số phương thức thao tác cơ sở dữ liệu trên Model Codeigniter hay còn gọi Active Record . Ngoài các phương thức trên chúng ta còn khá nhiều active record khác, các bạn cũng không cần nhớ quá nhiều mà chỉ cần nhở những phương thức ở trên mà thôi. Còn lại nó đã có trên hết Document của nó rồi, nếu cần thiết dùng cái nào bạn lên đó tra cứu. Chúc các bạn thành công trong lập trình PHP !

Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->