Kiểm soát lỗi trong PHP (2)

0

Tạo một bộ kiểm soát lỗi tùy biến

Tạo một bộ kiểm soát lỗi tùy biến khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần tạo một chức năng đặc biệt có thể được gọi khi một lỗi xảy ra trong lập trình web PHP một cách dễ dàng.

Chức năng này có thể phải sử dụng để kiểm soát mức tối thiểu của hai tham số (mức độ lỗi và thông điệp báo lỗi) tuy nhiên nó có thể chấp nhận tới 5 tham số (tùy chọn thêm là 3 tham số: file, số dòng, bối cảnh của lỗi)

Cú pháp

kiem-soat-loi-php-4

Tham sốMô tả
error_levelBắt buộc – Nó sẽ xác định mức độ lỗi trong report để người dùng có thể định nghĩa. Nó phải là một con số có giá trị. Xem phần sau để biết rõ về những mức độ lỗi có thể xảy ra.
error_messageBắt buộc – Nó sẽ xác định thông báo lỗi cho người dùng.
error_fileTùy chọn – Nó xác định tên file xảy ra lỗi
error_lineTùy chọn – Xác định số dùng xảy ra lỗi
error_contextTùy chọn – Xác định một mảng chứa tất cả các biến và giá trị của chúng, sử dụng chúng khi xảy ra lỗi. 

Mức độ báo cáo lỗi

Những mức độ báo cáo lỗi này là những kiểu lỗi khác nhau mà bộ kiểm soát lỗi có thể được sử dụng cho:

Giá trịHằng sốMô tả
2E_WARNINGCác lỗi về run-time error có thể tránh được. Thực thi các script liên tục không dừng lại.
8E_NOTICECác thông báo về run-time. Script tìm thấy một thứ gì đó mà có thể đấy là một lỗi nhưng cũng có thể xảy ra khi chạy script bình thường.
256E_USER_ERRORLỗi không thể tránh khỏi do người dùng tạo ra. Nó giống với E_ERROR được thiết lập bởi lập trình viên bằng chức năng PHP trigger_error()
512E_USER_WARNINGCảnh báo có thể tránh do người dùng tạo ra. Nó giống với E_WARNING được thiết lập bởi lập trình viên bằng chức năng PHP trigger_error()
1024E_USER_NOTICEThông báo do người dùng tạo ra. Nó giống E_NOTICE được thiết lập bởi lập trình viên sử dụng chức năng PHP trigger_error()
4096E_RECOVERABLE_ERRORLỗi không thể tránh khỏi tuy nhiên lại có thể xử lý được. Đây giống như một E_ERROR nhưng được có thể được sửa bởi chính người dùng (xem thêm set_error_handler())
8191E_ALLMọi lỗi và cảnh bảo (E_STRICT trở thành một phần của E_ALL trong PHP 5.4)

Giờ hãy tạo một chức năng để kiểm soát lỗi

kiem-soat-loi-php-5

Đoạn code phía trên là một chức năng kiểm soát lỗi đơn giản. Khi nó xảy ra nó sẽ nhận được một mức độ lỗi và một thông điệp báo lỗi. Và sau đó nó sẽ xuất ra mức độ lỗi, thông điệp rồi ngưng script lại.

Xong rồi, giờ thì bạn đã tạo được một chức năng kiểm soát lỗi, việc tiếp theo bạn sẽ cần phải quyết định xem nó nên được thực thi lúc nào.

>> Xem thêm: Kiểm soát lỗi trong PHP

Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->