Khóa học Photoshop nâng cao

1

Khóa học Photoshop CS6 Nâng cao & Chuyên sâu trong 08 Tuần tại VIETPRO với 02 Chuyên đề chính theo đúng Nhu cầu Tuyển dụng & Thực tế Công việc hiện nay

Đào tạo Chuyên viên Photoshop lành nghề Ảnh viện – Áo cưới

Đào tạo Chuyên viên Photoshop lành nghề Thiết kế – In ấn – Quảng cáo

Khóa học Photoshop nang cao

Khóa học Photoshop Nâng cao

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ CHUYÊN SÂU UY TÍN DUY NHẤT TẠI HÀ NỘI (MỖI NĂM CHỈ MỞ 02 LỚP)

Khóa học Photoshop Chuyên Chỉnh sửa Ảnh viện, Ảnh kỹ thuật số, Chân dung, Phục chế ảnh, Thiết kế Mỹ thuật Sáng tạo.

Thiết kế – In ấn – Quảng cáo

 • Nắm vững lý thuyêt màu sắc
 • Nắm vững các nguyên lý và kỹ thuật hòa trộn màu sắc.
 • Kỹ thuật cắt, lọc và xử lý màu bằng Channel.
 • Thiết kế sáng tạo và tạo hình
 • Các bộ lọc nâng cao phục vụ chỉnh sửa ảnh

Ảnh viện – Áo cưới

 • Kỹ thuật chỉnh sửa tone màu của da
 • Kỹ thuật giảm xóa vết nhăn
 • Kỹ thuật chỉnh sửa mắt, môi, răng, lông mi và lông mày (phục vụ cho ảnh chân dung và ảnh viện áo cưới)
 • Kỹ thuật chỉnh sửa môi nâng cao
 • Kỹ thuật chỉnh sửa tóc
 • Kỹ thuật làm mịn da mặt
 • Tìm hiểu và áp dụng Typography vào thiết kế ảnh viện, ảnh kỹ thuật số và thiết kế sáng tạo

Giảng viên Khóa học Photoshop

LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ

Học phí trọn khóa là: 3.500.000 VNĐ (Đã bao gồm cả Giáo trình và nhiều Phần mềm bản quyền)

Ghi danh Trước Khai giảng còn: 2.500.000 VNĐ

Đóng học phí trước Tết Âm còn: 1.500.000 VNĐ

[ LỚP SÁNG ] Khai giảng Khóa 11 tại Hà Nội vào ngày 27/02 (SAU TẾT)

 • PTSNC-K11: Sáng 2, 4, 6 (Còn 05 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Sáng từ 8h30h-11h

[ LỚP TỐI ] Khai giảng Khóa 12 tại Hà Nội vào ngày 27/02 (SAU TẾT)

 • PTSNC-K12: Tối 2, 4, 6 (Còn 03 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Tối từ 2h-4h30

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Phần 1 – Nguyên lý màu sắc, Tìm hiểu về bánh xe màu (ColorWheel) (02 Buổi)Phần 2 – Tìm hiểu đi sâu và làm chủ các chế độ hòa trộn màu (02 Buổi)
 • Cấu tạo của bánh xe màu
 • Các kênh màu chuẩn quốc tế.
 • Các quy luật chọn kênh màu cho thiết kế tuân theo đúng các chuẩn quốc tế thế giới
 • Tìm hiểu và làm việc với kênh màu:Monochromatic (1-color).
 • Tìm hiểu và làm việc với kênh màu: Free Style (2-color).
 • Tìm hiểu và làm việc với kênh màu: Adjacent Color (3-color).
 • Tìm hiểu và làm việc với kênh màu: Triad (3-color).
 • Tìm hiểu và làm việc với kênh màu: Tetrad (4-color)
 • Tìm hiểu và áp dụng các công cụ có sẵn hỗ trợ pha và chọn màu sắc cho các kênh màu
 • Tìm hiểu kênh màu áp dụng cho thiết kế với mục đích Hiển thị (web) và mục đích In ấn
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Dissolve
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Darken
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Multiply
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Color Burn
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Linear Burn
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Darker Color
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Lighten
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Screen
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Color Dodge
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Linear Dodge (Add)
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Lighter Color
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Overlay
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Soft Light
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Hard Light
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Vivid Light
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Linear Light
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Pin Light
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Hard Mix
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Difference
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Exclusion
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Subtract
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Divide
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Hue
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Saturation
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Color
 • Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Luminosity
Phần 3 – Phục chế, xây dựng và tái tạo các lỗi trên ảnh (xử lý các vết lỗi trên ảnh) (02 Buổi)Phần 4 – Các kỹ thuật cắt lọc tóc (01 Buổi)
 • Làm việc với công cụ Spot Healing Brush ,Tool Healing Brush Tool, Patch Tool,
 • Content-Aware Move Tool,Red Eye Tool
 • Làm việc với công cụ Clone Stamp Tool, Pattern Stamp Tool
 • Các kỹ thuật làm mờ, mịn,tăng sắc nét và sửa lỗi ảnh
 • Áp dụng mặt nạ (MASK) loại 1,2,3 vào phục chế xây dựng và tái tạo các lỗi trên ảnh
 • Áp dụng các tính năng của bảng Channel để chỉnh sửa và xử lý các lỗi trên ảnh
 • Sử dụng nhóm công cụ: Dodge Tool, Burn Tool và Sponge Tool trong phụ chế và tái tạo lại các lỗi trên ảnh
 • Đi sâu và tìm hiểu các tính năng của công cụ Brush Toolqua bảng Brush (F5)
 • Lọc tóc sử dụng các chế độ hòa trộn màu
 • Lọc tóc sử dụng mặt nạ loại 1,2,3 kết hợp với các chế độ hòa trộn màu
 • Lọc tóc sử dụng bảng Channel
 • Lọc tọc sử dụng các bộ lọc và các phần mềm chuyên dụng bên ngoài
Phần 5 – Các kỹ thuật căn chỉnh màu sắc và làm mịn cho da mặt (02 Buổi)Phần 6 – Các kỹ thuật xử lý chi tiết mắt, môi, răng, lông mi và lông mày (phục vụ cho ảnh chân dung và ảnh viện áo cưới) (02 Buổi)

Căn chỉnh màu sắc cho da mặt

 • Sử dụng lệnh Brightness/Contrast
 • Sử dụng lệnh Levels
 • Sử dụng lệnh Curves
 • Sử dụng lệnh Exposure
 • Sử dụng lệnh Vibrance
 • Sử dụng lệnh Hue/Saturation
 • Sử dụng lệnh Color Balance
 • Sử dụng lệnh Black & White
 • Sử dụng lệnh Photo Filter
 • Sử dụng lệnh Channel Mixer
 • Sử dụng lệnh Color Mixer
 • Sử dụng lệnh Color Lookup
 • Sử dụng lệnh Threshold
 • Sử dụng lệnh Gradient Map
 • Sử dụng lệnh Selective Color
 • Sử dụng lệnh Shadows/Hightlights
 • Sử dụng lệnh HDR Toning
 • Sử dụng lệnh Variations
 • Match Color
 • Sử dụng lệnh Replace Color
 • Sử dụng lệnh Equalize

Làm mịn da mặt

 • Sử dụng bộ lọc Gausian Blur
 • Sử dụng bộ lọc Smart Blur
 • Sử dụng bộ lọc Surface Blur
 • Sử dụng bộ lọc Reduce Noise
 • Sử dụng công cụ Brush Tool để chỉnh sửa và tái tạo lại mắt, môi răng lông mi và lông mày
 • Sử dụng các thư viện mẫu mắt môi răng lông mi lông mày có sẵn để thay thế và chỉnh sửa vào ảnh gốc
 • Sử dụng bộ lọc Liquify để nắn chỉnh hỉnh trong ảnh viện
 • Sử dụng bộ lọc Vanishing Pointđể xây dựng phối cảnh và chỉnh sửa theo phối cảnh
 • Các kỹ thuật trang điểm và nắn chỉnh hình trong ảnh viện áo cưới
Phần 7 – Tìm hiểu và áp dụng Typography trong thiết kế bố cục và thiết kế sáng tạo (02 Buổi)Phần 8 – Các bộ lọc nâng cao (02 Buổi)
 • Typography là gì?
 • Bản chất và nguyên liệu cấu tạo nên Typography
 • Bản chất của ký tự
 • Các nguyên tắc và quy luật trong thiết kế và trình bày
 • Typoraphy trong các ẩn phẩm.
 • Thiết kế các bố cục album ảnh cưới.
 • Làm việc với Text và hiệu ứng text và trình bày text trong các ẩn phẩm.
 • Tạo hiệu ứng chữHollywood
 • Tạo hiệu ứng chữ Displaced Texture
 • Tạo hiệu ứng chữ Surfer Style
 • Tạo hiệu ứng chữ Warping
 • Tạo hiệu ứng chữ Type Brush
 • Tạo hiệu ứng chữ Type, Path and Style
 • Tạo hiệu ứng chữ Words and shape
 • Tạo hiệu ứng chữ 3D Word Cloud
 • Tạo hiệu ứng chữ 3D Reflection
 • Tạo hiệu ứng chữ 3D Hollywood
 • Tạo hiệu ứng chữ Ice Type
 • Tạo hiệu ứng chữ Fire
 • Bộ lọc Filter Gallery
 • Bộ lọc Lens Correction
 • Bộ lọc Liquify
 • Bộ lọc Oil Paint
 • Bộ lọc Blur
 • Bộ lọc Distort
 • Bộ lọc Pixelate
 • Bộ lọc Render
 • Bộ lọc Sharpen
 • Bộ lọc Stylize
 • Bộ lọc Alien Skin
 • Bộ lọc Eye Candy

Đăng ký học

Bản đồ đến Học Viện Công Nghệ VIETPEO

Khóa học Photoshop nâng cao
Rate this post

1 phản hồi

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->