Khóa Học Lập Trình Web PHP Cơ Bản Và Nâng Cao

0

Khóa học lập trình web, lập trình php tại Hà Nội với giáo trình chuyên sâu và cách dạy dễ hiểu từ các giảng viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn học php từ cơ bản đến nâng cao một cách nhanh và chất lượng nhất.

Khóa huấn luyện Lập trình viên website PHP tại Vietpro Academy, các bạn sẽ được Cầm Tay – Chỉ Việc từ cơ bản cho người chưa biết gì đến nâng cao để có thể tự code được mọi hệ thống website phổ biến nhất hiện nay ngay trong khóa học.Khóa huấn luyện trong 03 tháng, tương đương với 36 buổi (108 giờ) học liên tục để cho ra Dự án website Thương mại điện tử chuyên nghiệp ngay trong khóa học.


CLICK
ĐỂ XEM DỰ ÁN SẼ LÀM TRONG KHÓA HỌC 

Đăng ký học php - lập trình web- lập trình php

 

GIÁO TRÌNH DẠY DẠNG VIDEO ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT Ở VIỆT NAM

Giáo trình dạy học PHP – lập trình web – lập trình PHP dạng Video bài giảng ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT ở Việt Nam để học viên có thể xem đi xem lại trong suốt quá trình học. Các bạn có thể xem thử một vài bài giảng dưới đây trong số hàng trăm bài giảng sẽ được cung cấp Full vào buổi khai giảng đầu tiên của khóa học. 

06 LÝ DO BẠN NÊN HỌC PHP – LẬP TRÌNH WEB TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ VIETPRO

Vietpro AcademyTrung Tâm Khác
1. Thời gian 03 Tháng, tương đương 36 buổi, mỗi buổi 03 tiếng1. Học hơn 2 tháng, mỗi tuần 2 buổi
2. Dậy từ đầu, từ ABC cho người chưa biết gì & không biết Tiếng Anh2. Yêu cầu phải biết cơ bản (có bên còn yêu cầu biết lập trình C, Java)
3. Giáo trình dạng VIDEO Bài giảng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam3. Đọc code trên sách và tưởng tượng ra chương trình chạy như thế nào
4. Được bảo lưu, học lại, bổ sung kiến thức mới trọn đời và hoàn toàn FREE4. Học lại phải đóng thêm tiền
5. Trực tiếp xây dựng nhiều dự án thực tế ngay trong khóa học (03 dự án)5. Chỉ làm mỗi đồ án cuối khóa
6. Cam kết giới thiệu việc làm cho các bạn giỏi, giới thiệu thử việc cho các bạn khá, hỗ trợ thực tập cho các bạn yếu (Phương châm: Ai cũng có việc làm)6. Chỉ những bạn giỏi mới có cơ hội được giới thiệu thử việc

Đăng ký học php - lập trình web- lập trình php

 

GIẢNG VIÊN DANH TIẾNG – CHÚNG TÔI LÀ AI ???

Địa chỉ học PHP, lập trình web, lập trình php uy tín tại Hà Nội

 

LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB 

Học phí: 4.600.000 VNĐ (Trọn khóa gồm Giáo trình + DVD Video Bài giảng + Phần mềm)

Học phí khóa học PHP , Lập trình web, lập trình PHP giá rẻ

[ LỚP SÁNG ] Khai giảng Khóa 100 tại Hà Nội vào 8h30 Sáng 28/12

 • PHP-K98: Sáng 2, 4, 6 (Còn 05 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Sáng từ 8h30

[ LỚP TỐI ] Khai giảng Khóa 99 tại Hà Nội vào 7h Tối 28/12

 • PHP-K97: Tối 2, 4, 6 (Còn 03 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Tối từ 7h

Đăng ký học php - lập trình web- lập trình php

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Phần 1 – HTML4Phần 2 – CSS2
 • Phần mềm phục vụ môn học
 • Các Addon phục vụ môn học
 • Các thẻ trình bầy văn bản đầu tiên
 • Các Thẻ Bố cục văn bản
 • Các Thẻ tạo Danh sách
 • Các thẻ Định dạng và Trang trí cho văn bản
 • Cấu trúc giao diện chuẩn DIV Tag
 • Tối ưu hóa Meta Tag
 • Tối ưu hóa Heading Tag
 • Liên kết trong HTML
 • Hình ảnh trong HTML
 • Làm việc với Table (Bảng) trong HTML
 • Làm việc với Form và các phần tử trong Form
 • Giới thiệu về CSS2
 • Các vùng làm việc với CSS2
 • Đơn vị sử dụng trong CSS2
 • Cú pháp Sử dụng CSS2
 • Bộ Thuộc tính về Phông nền
 • Các Thuộc tính về Độ dài
 • Các Thuộc tính về Bố cục
 • ID & Class Selector trong Thiết kế  CSS2
 • Bộ Thuộc tính về Font chữ
 • Các Thuộc tính về Text
 • Các Trạng thái của Liên kết trong CSS2
 • Mô hình Hộp Box Model trong CSS2
Phần 3 – HTML5Phần 4 – CSS3
 • Giới thiệu về HTML5
 • HTML New Tags
 • HTML5 AIP Geolocation
 • HTML5 Layout
 • Giới thiệu về CSS3
 • CSS3 Border
 • CSS3 Gradient
 • CSS3 Transform
 • CSS3 Animation
 • CSS3 Front Web
 • CSS3 Background
 • CSS3 Media
 • CSS3 Queries
 • CSS3 Layout
 • CSS User Interface
Phần 5 – BootstrapProject 01 – Cắt Layout Vietproshop bằng Bootstrap
 • Download & Sử dụng thư viên Bootstrap
 • Bootstrap CSS
 • Bootstrap Responsive
 • Bootstrap Components
 • Bootstrap Javascript
 • Tooltip & Slider Carousel
 • Phân tích các thành phần website trên File ảnh Photoshop
 • Sử dụng một số Công cụ đơn giản trong Photoshop
 • Phân tích các thành phần Giao diện trên file ảnh .PSD
 • Cắt file PSD
 • Xây dụng cấu trúc Layout chung
 • Xây dựng cấu trúc Header
 • Xây dựng cấu trúc Main
 • Xây dựng cấu trúc Sidebar
 • Xây dựng cấu trúc Footer
 • Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Layout chung
 • Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Header
 • Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Main
 • Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Sidebar
 • Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Footer
Phần 6 – JavascriptPhần 7 – JQuery
 • Giới thiệu về Javascript
 • Nhập môn Javascript
 • Hằng, biến và các kiểu dữ liệu trong Javascript
 • Toán tử và biểu thức
 • Biểu thức điều kiện
 • Vòng lặp
 • Làm việc với dữ liệu kiểu mảng trong Javascript
 • Hàm trong Javascript
 • Sự kiện trong Javascript
 • Làm việc với đối tượng Form
 • Đối tượng trong Javascript
 • Javascript DOM
 • Giới thiệu về JQuery
 • JQuery Basic
 • JQuery Effects
 • JQuery HTML
 • JQuery Traversing
 • JQuery AJax
 • JQuery Plugin
Project 02 – Xây dựng hiệu ứng cho site VietproshopPhần 8 – PHP cơ bản
 • Code hiệu ứng Slideshow
 • Code hiệu ứng Popup
 • Code hiệu ứng Scroll top
 • Code hiệu ứng Tooltip
 • Code hiệu ứng Dropdow menu
 • Code hiệu ứng Drop box
 • Code hiệu ứng Ads floating
 • Code hiệu ứng Scroll content
 • Cài đặt Localhost Server Xampp
 • Giới thiệu và làm quen với PHP
 • Toán tử trong PHP
 • Biểu thức điều kiện
 • Vòng lặp
 • Các phương thức truyền dữ liệu
 • Mảng và các hàm hỗ trợ Mảng
 • Hàm trong PHP
 • Thao tác với File
 • Quy trình Upload File
 • Quy trình Download File
 • Phiên làm việc Session & Cookie trong PHP
 • Thời gian trong PHP
Phần 9 – Lập trình hướng đối tượng trong PHP nâng caoPhần 10 – Cơ sở dữ liệu MySQL cở bản & nâng cao
 • Tổng quan về Lập trình Hướng đối tượng trong PHP
 • Lớp (Class) & Đối tượng (Object)
 • Phương thức (Method)
 • Thuộc tính (Attributes)
 • Magic Method
 • Khái niệm về Cơ sở dữ liệu MySQL (Database)
 • Các kiểu dữ liệu trong MySQL
 • Các thuộc tính: NULL, AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, PRIMARY KEY,…
 • Tạo Cơ sở dữ liệu (Database)
 • Tạo Bảng (Table)
 • Tạo Cột (Column)
 • Chỉnh sửa Bảng
 • Thêm, sửa, xóa nội dung
 • CREATE DATABASE
 • CREATE TABLE
 • ALTER TABLE
 • INSERT INTO
 • SELECT
 • UPDATE
 • DELETE
 • WHERE
 • AND
 • OR
 • LIKE
 • IN
 • ORDER BY
 • LIMIT
 • JOIN (LEFT, RIGHT, INNER)
 • Kết nối tới MySQL Server
 • Kết nối tới Database
 • SELECT Language
 • Fetch Data
 • Fetch Rows
Project 03 – Dự án website thương mại điện tử (Hệ thống bán điện thoại di động trực tuyến)

Xây dựng trang Backend (09 Bài)

 • Design Cơ sở dữ liệu (CSDL)
 • Convert Template Admin website Bán Điện thoại đi động
 • Xây dựng chức năng Đăng nhập & Đăng xuất
 • Xây dựng trang chủ Admin (Master Page)
 • Xây dựng chức năng Quản lý Thành viên
 • Xây dựng chức năng Thêm mới Thành viên
 • Xây dựng chức năng Sửa thông tin Thành viên
 • Xây dựng chức năng Xóa Thành viên
 • Xây dựng chức năng Quản lý Danh mục Sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Thêm mới Danh mục Sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Sửa thông tin Danh mục Sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Xóa Danh mục Sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Quản lý sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Thêm mới sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Sửa thông tin sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Xóa sản phẩm
 • Xây dựng chức năng phân trang sản phẩm
 • Tích hợp bộ công cụ soạn thảo FCKEditor (Tương tự Word) cho web

Xây dựng trang Frontend (09 Bài)

 • Convert Template website Bán Điện thoại đi động
 • Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm Mới, sản phẩm Đặc biệt
 • Xây dựng Menu hiển thị Danh mục sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Hiển thị sản phẩm theo Danh mục
 • Xây dựng chức năng Phân trang sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Chi tiết sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Giỏ hàng

Mới bổ sung cho khóa này

 • Phân trang Sản phẩm nâng cao
 • Tìm kiếm Sản phẩm
 • Comment Sản phẩm
 • Xác nhận hóa đơn qua Email khách hàng (Gửi mail hàng loạt)
 • Thanh toán Trực tuyến qua Bảo kim, Ngân lượng, Paypal,…

Đăng ký học php - lập trình web- lập trình php

CHÚNG TÔI NỖ LỰC ĐỂ BẠN CÓ VIỆC LÀM

Khóa học PHP - Lập trình web - Lập trình PHP uy tín tại Hà Nội

 

CLICK ĐỂ XEM NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ TRONG KHÓA HỌC PHP 

CẢM NHẬN HỌC VIÊN TRONG KHÓA HỌC PHP

Bùi Bảo ViệtHọc viên: Bùi Bảo Việt
Lớp: PHPCB & NC K25 & PHPCS K08
Cảm nhận về khóa học: Em xin chân thành cám ơn Học viện và thầy Tuấn Hoàng đã giúp đỡ em trong những ngày đầu chập chững bước vào nghề, theo cảm nhận của riêng em thì thầy thật là tâm huyết và đáng ngưỡng mộ. Em chúc thầy sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, và em cũng chúc cho Học viện mình ngày càng phát triển hơn nữa.
Lê Bảo DươngHọc viên: Lê Bảo Dương
Lớp: PHPCB & NC K16
Cảm nhận về khóa học: Tôi chỉ tham gia khóa học PHP – Lập trình web  tại Vietpro chỉ với mục đích để quản lý đội code của công ty, tuy nhiên vì các thầy dậy rất nhiệt tình và vô cùng tâm huyết nên làm tôi phải học như một lập trình viên luôn. Cám ơn các thầy đã truyền cảm hứng và tạo động lực cho những học viên yếu như tôi, cám ơn rất nhiều. Trân trọng!
Nguyễn Thị MaiHọc viên: Mai Nguyễn
Lớp: PHPCB & NC K25
Cảm nhận về khóa học: Mình học backend tại Vietpro nhưng lại đi làm về frontend, nhưng phải nói các kiến thức trong khóa backend của Học viên rất chuẩn, ngoài ra giáo trình bao gồm luôn cả phần frontend nên mình đi phỏng vấn trúng luôn.
Đỗ Vũ ChungHọc viên: Đỗ Vũ Chung
Lớp: PHPCB & NC K08
Cảm nhận về khóa học: Dạy tương đối kỹ, rất thực tế, nói chung là không có gì phải lăn tăn sau khi tốt nghiệp khóa học php ở đây. Cám ơn Học viện và chúc Học viện ngày một phát triển.
Dương Văn HòaHọc viên: Dương Văn Hòa
Lớp: PHPCB & NC K10
Cảm nhận về khóa học: Khóa học PHP – Lập trình web rất chất lượng, mình khá ưng ý. Mình rất thích phòng cách dậy trẻ trung và hài hước của các thầy, nhất là thầy Trần Lương. Xin được gửi lời cám ơn trân trọng nhất đến các thầy và Học viện ạ.
Nguyễn Hồng SơnHọc viên: Nguyễn Hồng Sơn
Lớp: PHPCB & NC K12
Cảm nhận về khóa học: Xin được cảm ơn thầy Lương và toàn thể các anh chị tại Học viện đã tận tình giúp đỡ Khóa 12 chúng em. Với kiến thức đạt được trong khóa học, em đã có một công việc ổn định, tuy mức lương chưa cao, nhưng sẽ là tiền đề để em phát triển hơn nữa. Một lần nữa em xin được cảm ơn ạ.
Xem thêm Phản hồi từ hàng ngàn học viên của Tất cả các Khóa học khác ở đây… Phản hồi từ Học viên

Đăng ký

 

Khóa Học Lập Trình Web PHP Cơ Bản Và Nâng Cao
Đánh giá 5 / tổng 150 phiếu

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->