Khóa học Lập trình Android Cơ bản – Nâng cao

62

Khóa học Lập trình Android tại Học Viên Công Nghệ VIETPRO các bạn sẽ được học từ những Kiến thức ABC đầu tiên về Lập trình android dành cho người chưa biết gì đến khi Tự tay Code được những Ứng dụng trên Android một cách Chuyên nghiệp.

Cam kết Cầm tay – Chỉ việc từng Học viên, Xây dựng Hoàn chỉnh Ứng dụng android của riêng mình và Up lên Google Play ngay trong Khóa học.

[ Học những 03 Tháng (36 Buổi) ] Thay vì 02 Tháng ít ỏi như các Trung tâm khác.

Khóa học Lập trình Android Cơ bản & Nâng cao

NHỮNG APP MÀ BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC TRONG KHÓA HỌC

XEM THỬ VIDEO BÀI GIẢNG TRONG KHÓA HỌC

MỘT CHƯƠNG TRÌNH HỌC LẬP TRÌNH ANDROID VƯỢT TRỘIKHÔNG THỂ BỎ QUA

 • Khóa học Cầm tay – Chỉ việc bởi các Chuyên gia hàng đầu Việt Nam
 • Những bạn chưa biết tý gì về Lập trình di động vẫn học được bình thường (Bởi vì các bạn sẽ Được dạy từ đầu, từ những kiến thức ABC nhất về Lập trình luôn)
 • Khóa học lập trình android được chia thành nhiều học phần, mỗi học phần sẽ được hướng dẫn Xây dựng những ứng dụng android thực tế.
 • Kiếm được tiền ngay trong Khóa học với việc Up Sản phẩm lên Google play.
 • Được Giảng viên đích thân Hướng dẫn chi tiết từ A-Z hoàn thiện Đồ Án cuối khóa.

Tặng khóa học Lập trình Java cơ bản & nâng cao trị giá: 1.800.000 VNĐ.

Thông tin giảng viên khóa học lập trình android

LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID

Học phí trọn khóa là: 6.300.000 VNĐ (Đã bao gồm cả Giáo trình và nhiều Phần mềm bản quyền)

[ LỚP SÁNG ] Khai giảng Khóa 72 tại Hà Nội vào ngày 18/09

 • ADR-K72: Sáng 2, 4, 6 (Còn 06 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Sáng từ 8h30-11h30

[ LỚP TỐI ] Khai giảng Khóa 73 tại Hà Nội vào ngày 18/09

 • ADR-K73: Tối 2, 4, 6 (Còn 05 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Tối từ 19h-21h30
Đăng ký học
[ Học Online ]
Khóa Học Lập trình Android này, Tôi có cả hình thức “DẬY & HỌC TRỰC TUYẾN (ONLINE)” cho những bạn ở các Tỉnh, Thành Phố khác.
– Học phí Khóa Học Lập trình Android Trực tuyến (Online) là 2.000.000 VNĐ.
– Hệ thống Giáo trình, Chất lượng Khóa học và Đồ án cuối khóa Tương đương với Hình thức học Trực tiếp.Học viên Khóa học Lập trình Android

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID CƠ BẢN & NÂNG CAO

Buổi 01: Cơ bản về Lập trình Java
Buổi 02: Lập trình hướng đối tượng trong Java (buổi 01)
 • Tổng quan & Cài đặt Java
 • Kiểu dữ liệu trong java , khai báo biến và hằng
 • Toán tử , biểu thức và hàm toán học trong java
 • Cấu trúc if else , switch case
 • Cấu trúc vòng lặp For , while , do while trong java

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Lớp
 • Tính kế thừa trong java
 • Ghi đè
 • Nạp chồng

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 03: Lập trình hướng đối tượng trong Java (buổi 02)Buổi 04: Tìm Hiểu , Cài Đặt Android Studio Và Geny Motion
 • Từ khóa Final
 • Abstract
 • Inner class
 • Interface trong java
 • Xử lý ngoại lệ
 • String và phương thức cơ bản
 • Mảng trong java

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Cài đặt và hướng dẫn cấu hình Android Studio và máy ảo Geny motion
 • Các bước để tạo một ứng dụng di động
 • Cấu trúc cơ bản của một project Android
 • Cài đặt máy ảo , kết nối thiết bị thật , Build file apk
 • Một số phím tắt thông dụng

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 05: Các Layout và View Cơ Bản Trong Android
Buổi 06: Activity

Các layout trong Android

 • LinearLayout
 • RelativeLayout
 • FrameLayout
 • TableLayout

Các View cơ bản trong Android

 • TextView
 • Button
 • ImageView
 • Checkbox
 • Radio
 • Editext

Các đơn vị đo trong Android

 • px: pixel
 • dp: Density independent pixel
 • dpi: Dot per inch
 • sp: Scale independent pixels

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Các thành phần cơ bản của một chương trình Android
 • Activity là gì?
 • Vòng đời của một Activity
 • Các hàm mặc định của một Activity
 • Khai báo và đặt thuộc tính của một Activity trong file AndroidManifest
 • Intent là gì?
 • Các loại Intent (Intent tường minh, Intent không tường minh)
 • Kết nối giữa hai Activity.
 • Truyền và nhận dữ liệu giữa các Activity.
 • Bảo mật với Activity
 • Hướng dẫn xây dựng Intent gọi đến các ứng dụng của hệ điều hành : gọi điện thoại, lượt web…

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 07: BroadcastReceiver Buổi 08: Service
 • Giới thiệu về Broadcast Receiver trong Android
 • Cài đặt và sử dụng Receiver trong chương trình
 • Định nghĩa Broadcast Receiver trong file Android
 • Manifest và trong Source code. Ưu điểm của từng cách.
 • Bảo mật Broadcast Receiver. Lưu ý khi sử dụng receiver.
 • Một số các broadcast thông dụng của Android.

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Service là gì?
 • Vòng đời của một Service trong Android
 • Cách sử dụng một service trong chương trình
 • Khai báo và đặt thuộc tính của một Service trong file
 • AndroidManifest

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 09: ListView Buổi 10: GridView
 • ListView cơ bản
 • List View Nâng Cao  
 • Thêm phần tử vào trong ListView

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • GridView cơ bản
 • Grid View Nâng Cao
 • Thêm phần tử vào trong gridview

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 11: Lưu Trữ Dữ Liệu Trong Android
Buổi 12: Toast , Dialog và Notification Trong Android
 • Phân biệt các dạng lưu trữ có trong Android
 • Lưu trữ dữ liệu qua SharePreference: Các loại Preference và cách sử dụng.
 • Kiểm tra file preference trong thiết bị android
 • Đọc và ghi dữ liệu vào file lưu trữ trên file đặt ở sdcard

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Toast

 • Tạo toast đơn giản
 • Custom Toast

Dialog

 • Tạo AlertDialog
 • Thêm danh sách vào Dialog
 • Custom Dialog

Notification

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 13: Menu Buổi 14: Animation
 • Option Menu và Action bar
 • Popup Menu
 • Context Menu

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

View Animation

 • Tween Animation (Alpha, Scale, Translate, Rotate)

View pager

Frame Animation

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 15: VideoView & Webview Buổi 16: Shape , LayerLists , View States Trong Android

Video View

 • Play video từ local
 • Play video từ Internet
 • Sử dụng video view kết hợp media controller

Web View

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Shape
 • Layer List
 • View states

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 17: Đối Tượng Async Trong Android
Buổi 18: XML & JSON
 • Đối tượng Async trong Android
 • Đọc file từ Internet
 • Load hình trên Facebook
 • Lấy hình ảnh từ môi trường Internet

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Cơ sở dữ liệu XML
 • Đọc JSON

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

Buổi 19 + 20: Youtube API
Dự án cuối khóa (Thực tập trong gần 02 Tháng)
 • Youtube API

Bài tập & Xây dựng Ứng dụng cuối buổi học.

 • Xây dựng App Quản lý chi tiêu
 • Xây dựng App Karaoke
 • Xây dựng App Nghe nhạc & Xem phim trên Youtube
 • Xây dựng App Quà tặng
 • Xây dựng App Game show Ai là triệu phú

Đăng ký học

ĐỒ ÁN TIÊU BIÊU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID

[ ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH ANDROID ] – APP QUẢN LÝ CHI TIÊU APP Quản lý chi tiêu trong khóa học Lập trình Android [ ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH ANDROID ] – APP QUẢN LÝ MEDIA APP Quản lý Media trong khóa học Lập trình Android [ ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH ANDROID ] – TỔNG HỢP ĐỒ ÁN GAME HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN LÀM Tổng hợp Đồ án Game Android trong khóa học Lập trình Android 

Đăng ký học

Đăng ký Khóa Học Lập trình Android Cơ Bản – Nâng Cao:

Trường được đánh dấu * là cần thiết
 

Đăng ký trực tiếp tại trung tâm đào tạo công nghệ thông tin Vietpro Education:

Bản đồ đến Học Viện Công Nghệ VIETPEO

 
Khóa học Lập trình Android Cơ bản – Nâng cao
Rate this post

62 Bình luận

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn,

   Rất vui vì được bạn quan tâm. Hiện tại thì VIETPRO vẫn chưa triển khai khóa học đó nhé.

   Thân!

 1. cường on

  thầy cho em hỏi khóa học android vào tháng 12 sẽ mở lúc nào ak? học phí có như tháng này không.chúng em đi học có phòng máy tính không ak.

  • sirtuanhoang on

   Chào em.

   Lịch khai giảng tháng 12 phải đợi sau khi giảng giảng khóa tháng 11 xong mới có em nhé. Phòng học có đầy đủ tất cả các máy tính phục vụ việc học tập và thực hành của các em nhé. Nếu em cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Lớp Lập trình Android Cơ bản – Nâng cao này Tôi chỉ dạy tối đa 8-10 bạn một lớp để có thể cầm tay chỉ việc hết cho từng bạn trong mỗi buổi học.

   Tôi đã phản hồi Mail chi tiết cho bạn rồi đó. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 2. Đào Đình Thọ on

  Em chào thầy , em muốn tham gia lớp thì đăng kí thế nào ? với khi đi học không mang theo laptop có ảnh hưởng đến việc học không ạ ?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi đầy đủ các thông tin bạn cần biết, cũng như FORM Đăng ký qua Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 3. Nguyễn Việt Hùng on

  E chào Thầy, trong tháng 10 có khóa học mới không ạ và khi học có cần phải mang laptop không. E cảm ơn thầy.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tháng 10 này Tôi khai giảng lớp
   – Lớp Sáng bắt đầu vào 8h30 Sáng 15/10
   – Lớp Tối bắt đầu vào 7h Tối 15/10

   Bạn vui lòng cung cấp cho Tôi một số Thông tin để Tôi bổ sung vào danh sách lớp nhé
   – Họ tên đầy đủ
   – Số điện thoại cá nhân
   – Nick yahoo (Skype) hoặc cả hai
   – Địa chỉ Email (để nhận tài liệu)
   – Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú)
   – Môn học đăng ký

   Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 4. Nguyễn Văn Linh on

  Chào thầy, e cũng đang quan tâm đến khóa học này của thầy, e hỏi thầy câu này đc k ạ ạ : e thấy các trung tâm khác học phí rất cao, ít nhất cũng trên 5 triệu khóa học như thế này, sao trung tâm mình rẻ hơn nhiều vậy ạ, có phải khóa học này thầy mới chỉ dậy đc Android cơ bản, còn chưa có phần nâng cao phải ạ, e cảm ơn thầy

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Vấn đề này Tôi đã từng trả lời vô cùng chi tiết cho một bạn khác ở trên, có lẽ bạn đã không đọc hết Comments.
   1. Học phí thấp bới vì Tôi hướng đến các bạn Học sinh, Sinh viên (bỏ ra tới 5tr thì không phải bạn nào cũng có)
   2. Học phí thấp không đi đôi với chất lượng thấp bởi vì bạn hãy xem thời gian mà Tôi đào tạo, nội dung mà Tôi đào tạo là biết ngay, còn hướng dẫn từ A-Z Code Project ngay trong khóa học nữa nhé.
   3. Do Tôi tuyển được học viên liên tục và đều đặn theo đúng lịch khai giảng nên chi phí thấp hơn nhiều so với nhiều đơn vị khác Không tuyển được hoặc phải lùi lịch khai giảng quá nhiều lần làm đội chi phí.

   Tối mai khai giảng rồi bạn nhé, nếu bạn có đăng ký thì hãy đăng ký qua Email sirtuanhoang@gmail.com hoặc Hotline 0968 511 155 của Tôi nhé.

   Thân!

 5. Nguyễn Danh Hải on

  Xin chào trung tâm,em đang quan tâm tới khóa học androi bên mình,cho em hỏi trong đó có phần java được học trong bao lâu,trung tâm có học online thì hình thức online là như thế nào,có hỗ trợ ngay lập tức trong bài giảng luôn không ạ

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Khóa học Java chúng ta sẽ học trong thời gian nửa tháng, 2 tháng học lập trình Android và nửa Tháng cuối tập trung vào Xây dựng App thực tế nhé. Khóa học nào của Tôi cũng có đầy đủ các hình thức học Trực tiếp tại Hà Nội và Học Online cho các bạn ở các Tỉnh TP Khác. Tôi đã Email rất chi tiết cho bạn rồi đấy, Ngoài ra nếu bạn cần Tôi tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua các kênh sau nhé:
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 6. Trần Văn Tiến on

  e muốn hỏi là không biết một chút gì về lập trình có học được không ạ

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Khóa học này Tôi dạy từ đầu, từ ABC dành cho người chưa biết gì về Lập trình. Các bạn sẽ được học từ Lập trình Java cơ bản, sau đó đến Java nâng cao, rồi mình mới đi vào học Lạp trình Android nhé.

   Tôi đã Mail chi tiết cho bạn rồi đấy, nếu cần trao đổi gì thêm, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 7. Hoàng Kỳ on

  E chào thầy.Thầy cho e hỏi sắp khai giảng khóa mới học vào buổi sáng chưa ạ? E đang muốn đăng ký khóa học sáng ạ. E cảm ơn!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Lịch khai giảng khóa mới Buổi sáng đã được cập nhật rồi nhé, nếu bạn cần tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé
   – Điện Thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 8. ngọc Linh on

  e muốn đi học. Cần những gì ạ. Và phí học 3 tháng là bao nhiêu ạ. E đang ở Quãng Ngải. Mong thầy hổ trợ dùm e

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Khóa học này Tôi dạy từ đầu, từ ABC dành cho người chưa biết tý gì về Lập trình cũng có thể học được, hiểu được và chắc chắn làm được nhé. Các bạn chỉ cần sử dụng thành thạo máy tính và dành được thời gian cho khóa học là được rồi.

   Trong tháng này đang có ƯU ĐÃI HỌC PHÍ là 2.900.000 VNĐ và 2.700.000 VNĐ cho ĐĂNG KÝ SỚM bạn nhé. Ngoài ra nếu bạn muốn tham gia khóa học theo hình thức học Trực tuyến Online thì học phí luôn luôn là 2.000.000 VNĐ nhé.

   Tôi đã phản hồi rất chi tiết qua địa chỉ Mail của bạn rồi đó. Bạn đọc mail để hiểu kỹ hơn nhé. Ngoài ra có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau để được tư vấn chi tiết nhất nhé.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 9. Nguyễn Thạc Tùng on

  thầy ơi e muốn hỏi : ” em muốn đăng kí khóa học androi cơ bản này của thầy cơ mà trong tháng này e khá là bận ko thể đến lớp học đc thì e có thể qua đóng tiền học phí trước để tháng sau e qua học đc không ạ . ??? e đóng tiền học phí luôn tháng này thì có nhận được full bộ video bài giảng để xem trước ở nhà trong tháng này rồi tháng sau ms đến lớp học được không ạ ??
  thấy trả lời qua gmail và gửi thông tin chi tiết về khóa học này qua gmail giúp e nhá

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết cho bạn qua Email rồi nhé.

   Thân!

 10. Em chào thầy! Em cũng mới biết qua trung tâm mình tí tẹo, chưa biết nhiều về phương thức giảng dạy Android bên mình thế nào. Thấy thông tin thầy viết khá là thuyết phục, về học phí thì ok rồi 😀 😀 . Em cũng hơi tò mò tý, sau khi hoàn thành xong khóa học, em có đủ năng lực để đi làm các dự án không thầy. Sự cố gắng của bản thân vẫn là số 1 rồi, em chỉ hơi tò mò về điều đó thôi., mong thầy giải đáp ạ!! Em cảm ơn thầy

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Khóa học Lập trình Android trong 03 Tháng này này Tôi chia làm 03 phần riêng biệt sau, bạn cảm thấy OK thì tham gia nhé.
   – Phần 1: Học Lập trình Java Cơ bản & Nâng cao dành cho những người chưa biết gì về Lập trình có thể theo học được.
   – Phần 2: Tập trung nghiên cứu và thực hành xây dựng các ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao với Android (Lý thuyết + Bài tập thực hành ngay trong từng buổi học)
   – Phần 3: Cho các bạn lựa chọn đề tài xây dựng các APP thực tế sau đó chính Tôi sẽ hướng dẫn các bạn phải CODE hoàn chỉnh các APP đó ngay trong khóa học luôn nhé.

   Thân!

 11. Em có hỏi thầy về khóa hoạc Android này nhưng chưa nhận được câu trả lời từ thầy.Em chưa biết tí gì về lập trình thì khóa học này thì có phù hợp với em ko ạ.kết thúc khóa học liệu em có lập trình được những step cơ bản chưa ạ. Em cám ơn.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Không biết bạn hỏi Tôi qua kênh nào, vì Tôi thường phản hồi tất cả các tin nhắn mà các bạn gửi, không sót một tin nào. Khóa học này Tôi dạy cho các bạn từ đầu, từ ABC dành cho người chưa biết tý gì về Lập trình nhé.

   Các bạn sẽ được học Lập trình Java căn bản trước, rồi sau đó mới học đến Lập trình Android nhé. Ngoài ra các bạn còn được cung cấp Video Bài giảng của từng buổi học để các bạn có thể về nhà xem lại hoặc xem trước, giúp cho việc học của các bạn trở nên hiệu quả hơn rất là nhiều nhé.

   Bạn hãy nhanh chóng liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau để được tư vấn kỹ hơn và Đăng ký khóa gần nhất nhé.
   – Điện Thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 12. nguyễn văn tiến on

  Mình học chuyên ngành khác, Mình có ý định chuyển hướng nghề nghiệp hoặc ít nhất có thể tự viết các ứng dụng trên android thì nên bắt đầu từ đâu ạ. Mong được tư vấn. Thanks

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Đây chính là khóa học dành cho bạn đấy. Khóa học này Tôi không chỉ dạy về Lập trình Android mà còn dạy từ đầu, từ Lập trình Java cơ bản dành cho những người chưa biết gì cũng có thể học được, hiểu được và làm được.

   Ngoài ra ngay trong chính khóa học Tôi còn hướng dẫn các bạn Xây dựng các App thực tế luôn nhé.

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   7h Tối Chủ nhật tuần này (12/07) Khai giảng lớp Lập trình Android Khóa 29. Tôi đã gửi mail chi tiết Khóa học này cho bạn rồi nhé.

   Thân!

 13. Nguyễn Danh Hòa on

  Chào thầy,em đang muốn tham gia khóa học này,thầy cho em hỏi chút là sau khi học xong bọn em có được cấp chứng chỉ gì không ạ,em muốn có chứng chỉ để chuyển nghành.thank thầy

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Các bạn sẽ được cấp Chứng chỉ đầy đủ ngay sau khi kết thúc khóa học nhé. Ngoài ra VIETPRO còn cũng cấp cho các bạn những thứ còn QUÝ GIÁ hơn chứng chỉ đó là những Dự án thực tế được Hướng dẫn hoàn thành ngay trong khóa học, để các bạn có thể sử dụng chúng đi thuyết phục các nhà tuyển dụng nhé.

   Thân!

 14. Lê Việt on

  Chào các thầy và các bạn.em rất thích về lập trình.mặc dù em đang học kĩ sư xây dựng.em chưa biết 1 cái gì về lập trình vậy có đăng kí học được khoá lập trình android này không ạ
  Thân !!!!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Được biết bạn đang quan tâm đến khóa học Lập trình Adroid của Tôi https://hocthietkeweb.net.vn/khoa-hoc-lap-trinh-game-android-co-ban.html

   Khóa học này Tôi dạy từ đầu, từ ABC dành cho người chưa biết tý gì về Lập trình cũng có thể học được, hiểu được và làm được nhé

   Vì đầu tiên Tôi dạy cho các bạn Lập trình Java căn bản, sau đó đến hướng đối tượng trong Java nâng cao. Rồi tiếp đó mới đến Lập trình Android

   Và điều đặc biệt ở VIETPRO vượt trội hơn so với những nơi khác đó là các bạn có Full Video toàn bộ khóa học được Tôi cung cấp trước cho các bạn có thể ở nhà xem trước hoặc xem lại sau khi đã học trên lớp.

   Khóa học này có thực hành làm luôn dư án cuối khóa nhé. Các App xây dựng cuối khóa cũng có Video hướng dẫn luôn nhé

   Thân!

 15. Nguyễn Danh Hòa on

  Cho em hỏi khóa học lập trình có dạy cả ngày trong 1 tuần không,em ở xa lên 1 tuần chỉ xuống được 1 lần thôi

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Mình chỉ học 1 tuần 03 buổi thôi nhé. Vì còn phải dành thời gian để xem lại bài cũ và thực hành làm bài tập về nhà cũng như xây dựng các ứng dụng thực tế trong từng buổi học. Nếu các bạn học liên tục thì sẽ không có hiệu quả đâu nhé.

   Thân!

 16. Thưa thầy, cho em hỏi, khóa học android này có chương trình học online không

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Khóa học Lập trình Android này có cả hình thức học Trực tuyến Online dành cho những bạn không có điều kiện theo học trực tiếp ở Hà Nội với Tôi nhé. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Tôi qua 0968 511 155 để được tư vấn cẩn thận hơn và tham khảo hình thức cũng như học phí của Khóa học Lập trình Andeoid Online này nhé.

   Thân!

 17. Đỗ Thùy Dung on

  Em chào thầy, em là nữ đang làm nhân viên ngân hàng nhưng cũng có sở thích về lập trình, em muốn hỏi bao giờ có lớp mới, và việc này có phù hợp với nữ giới không ạ?
  Em mới chỉ biết rằng học lớp này là có thể viết trò chơi trên đt Android phải không ạ?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Khóa học này Tôi dạy từ đầu, từ ABC dành cho người chưa biết tý gì. Các bạn chỉ cần đi học đầy đủ và sử dụng thành thạo máy tính (lướt web, facebook, cài đặt một vài phần mềm cơ bản) là có thể học được, hiểu được và làm được nhé.

   7h Tối 28/05 tức (Tối thứ 5 tuần sau) Tôi khai giảng khóa học mới. Nếu bạn có nhu cầu tham gia khóa học này thì nhanh chóng liên hệ với Tôi sớm để Tôi kịp bổ sung vào danh sách cũng như nhận Ưu đãi học phí cho khóa học này nhé.

   Thân!

 18. Em chào thầy. Em có ý định muốn học khóa học Android nhưng em muốn biết khóa học có đầy đủ video hướng dẫn phát trước khóa học chứ ạ và sau mỗi phần học có xây dựng ứng dụng cuối học phần không ạ. Vì em có lý do nên muốn hỏi chắc chắn như thế??? Em cảm ơn!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Được biết bạn đang quan tâm đến Khóa học Lập trình Android của Tôi trên website https://hocthietkeweb.net.vn

   Khóa học này Tôi có biên soạn riêng Bộ Giáo trình Video Bài giảng cho từng buổi (Ghi hình & Thu âm trong phòng thu chứ không phải ghi hình lại một buổi học đâu nhé). Bộ DVD Video này sẽ cung cấp Full luôn cho các bạn ngay trong buổi học đầu tiên, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé.

   Ngoài ra Đồ án cuối khóa cũng được Ghi Video Bài giảng luôn như trong các buổi học nhé.

   Thân!

   • Chào Thầy,
    Em cũng là sv Bách Khoa thuộc Viện Kinh Tế và Quản Lý K58 nhưng em rất thích Android. Vì Thầy không trực tiếp dậy Android nên Thầy xem lại giúp em “khóa học đã full video chưa?” và có “Xây dựng Ứng dụng cuối học phần không?”. Đáp ứng được 2 điều này em sẽ đăng ký học luôn.

    • sirtuanhoang on

     Chào bạn.

     Khóa học này bao foomg 03 phần và tất nhiên là có đầy đủ Full Video của cả 03 phần này được ghi ra đĩa DVD cung cấp cho các bạn trước khai giảng nhé.
     – Phần 1: Full Lập trình Java
     – Phần 2: Full Lập trình Android
     – Phần 3: Full Lập trình Ứng dụng cuối khóa & Lập trình Game cuối khóa (Tôi có Ngân hàng chủ đề về Ứng dụng & Game được ghi ra đĩa DVD Hướng dẫn, bạn nào chọn chủ đề nào sẽ nhận được DVD tương ứng đó nhé)

     Thân!

 19. Phi Hùng on

  Em chào Thầy. Thầy cho em hỏi một vấn đề tế nhị, đó là hiện tại em chưa đủ tiền để đóng học phí cả khóa, vì giữa tháng này nhà em mới gửi tiền học lên. Thầy cho em hỏi là có thể cho em đặt trước một phần học phí để em được hưởng ưu đãi rồi hôm sau khai giảng em đến hoàn thành nốt được không ạ. Rất mong Thầy quan tâm, Cám ơn Thầy nhiều.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Do là vấn đề “Tế Nhị” nên Tôi không tiện phả hồi trên này, bạn hãy liên hệ trực tiếp với Tôi qua 0968 511 155 nhé.

   Thân!

 20. Lê Thị Lan on

  Em chào Thầy ạ. Em thấy khóa học này của Thầy không có chính sách ưu đãi học phí cho đăng ký nhóm. Không biết Thầy có áp dụng chính sách này không ạ. Bọn em có nhóm 5 người ạ. Mong thầy hồi âm để em còn thông báo cho các bạn khác ạ. Cám ơn Thầy nhiều ạ.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Nhóm 03 bạn sẽ được giảm học phí 200.000 VNĐ/mỗi ban. Còn nhóm 05 bạn thì hãy liên hệ với Tôi qua 0968 511 155 để nhận được ưu đãi học phí còn “KHỦNG” hơn nữa nhé.

   Thân!

 21. Hoàng Thanh Tùng on

  em chào Thầy. em hỏi mấy trung tâm khác họ yêu cầu cần biết chút ít về lập trình c hoặc java. thì không biết khóa học lập trình android này của thầy có yêu cầu gì không ạ, bọn em có được học từ đầu ABC như thầy quảng cáo ở trên không ạ

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   1. Trước tiên Tôi muốn đính chính lại lời của bạn đó là Tôi không hề Quảng cáo, mà toàn bộ những gì Tôi ghi trên website đều hoàn toàn là sự thật, và Tôi có trách nhiệm phải thực hiện toàn bộ những cam kết đó đến các bạn một cách đầy đủ và đầy trách nhiệm.

   2. Bất cứ khóa học nào của Tôi, Tôi đều hướng đến những bạn chưa biết tý gì cũng có thể học được và hiểu được. Chỉ cần các bạn dành được thời gian cho khóa học và có một niềm đam mê nho nhỏ dành cho nó là OK nhé.

   Thân!

 22. Chào thầy, em thấy khóa học này học phí của thầy khá rẻ, thậm chí có khi chỉ bằng một nửa đến một phần ba các nơi khác, thì không biết chất lượng như thế nào. Xin lỗi thầy em nghĩ tiền nào của ấy, mong thầy thông cảm.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Không chỉ Khóa học này, mà tất cả các khóa học khác của Tôi, học phí đều rất vừa phải và phù hợp với tất cả mọi người có nhu cầu học. Còn chất lượng như thế nào thì Tôi có nói hay bao nhiêu đi chăng nữa mà bạn không tin hay không muốn tin thì đều coi đó là Quảng cáo mà thôi.

   Nhưng những cái không thể chối cãi được đó là học viên các khóa học của Tôi rất đông (Bạn có thể nhìn vào hình ảnh học viên các khóa học là biết). Ngoài ra thời lượng chương trình đào tạo của Tôi cũng kéo dài hơn các đơn vị khác từ nửa tháng đến một tháng.

   Điều quan trọng hơn nằm ở sự lựa chọn của các bạn. Hãy thể hiện mình là “NGƯỜI HỌC THÔNG MINH” để Tìm được cho mình một khóa học Ưng ý, một nới đào tạo Uy tín.

   Thân!

 23. Độc Cô Toàn Bại on

  Chào Thầy. Em thấy hầu hết các khóa học của Thầy đều có Video bài giảng cho học viên, em đang quan tâm đến khóa Lập trình Android này của Thầy nhưng không thấy có cho giáo trình dạng Video như mấy khóa học kia, em đang thắc mác không biết khóa học này Thầy có cho bọn em Video không ạ. Mong nhận được hồi âm sớm của Thầy để em còn đăng ký sớm kiếm ưu đãi

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Đặc điểm nổi bật của Tôi so với tất cả các Trung tâm khác, làm nên sự khác biệt của Tôi đó là bất cứ Khóa học nào Tôi cũng đều cung cấp Giáo trình Video Bài giảng do chính Tôi biên soạn, ghi hình và thu âm trực tiếp cho phép các bạn Download về để xem đi xem lại. Và tất nhiên Khóa học này cũng không ngoại lệ nhé.

   Các bạn hãy nhanh chóng đăng ký sớm để được vào danh sách chính thức, đồng thời kịp nhận ưu đãi học phí nhé.

   Thân!

 24. Thầy Tuan Hoang ơi, em là Tuyến học sinh php k28 của Thầy đây ạ. Thầy mới mở khóa này ạ, em đang có ý định học thêm món này. Nhưng Thầy ơi tại sao lớp này Thầy không dạy ạ, em thích học với Thầy hơn, cách dạy của Thầy em rất thích vì nó rất mộc mạc và dễ hiệu ạ 🙂

  • sirtuanhoang on

   Chào Tuyến

   Cám ơn bạn đã dành cho Tôi những lời khen có cánh. Các khóa trước đây thì Tôi vẫn phụ trách, nhưng khóa này thì Tôi đang bận phụ trách 02 Lớp Lập trình web PHP Nâng cao & Chuyên sâu nên các bạn sẽ học với Thầy Thắng nhé.

   Thầy Thắng thì Kinh nghiệm về Android còn hơn cả Tôi ấy chứ. Các bạn đọc kỹ Thông tin Thầy Thắng nhé, đảm bảo sẽ không làm các bạn phải thất vọng.

   Tôi sẽ trở lại với các bạn trong khóa tới, mong các bạn luôn dành cho Tôi & Những Thầy (Cô) khác tại Học Viện Công Nghệ VIETPRO những tình cảm tốt đẹp như bây giờ. Để chúng Tôi lấy đó làm động lực phát triển hơn “SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” của mình.

   Thân!

  • Phong phu on

   e dang hoc khoa hocthiet ke va lap trinh web tu A- Z cua thay,khong biet gio e dky hoc them khoa hoc nay nua duoc khong thay.

   • sirtuanhoang on

    Chào bạn.

    Được bạn. Nếu như hiện tại bạn không phải đi học hoặc đi làm ở đâu, chỉ dành thời gian cho việc học thì OK nhé.

    Thân!

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->