Khóa học Flash Chuyên nghiệp

0
Khóa học này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ để làm việc trên môi trường Adobe Flash, giúp bạn có thể tạo các sản phẩm đồ họa tĩnh cũng như đồ họa động một cách linh hoạt và mượt mà. Ngoài ra, nội dung khóa học này được Trung Tâm bổ sung các bài tập nâng cao và có tính tương tác cao với các trò chơi Flash từ đơn giản đến phức tạp. Như chò trơi cờ, nuối cá, Ai là triệu phú, hoặc các Gallery trình diễn ảnh vô cùng chuyên nghiệp,…

Giảng viên Khóa học Photoshop

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Phần 1 – Thao tác với các Đối tượng Đồ họa đơnPhần 2 – Các kỹ thuật Diễn hoạt cơ bản
– Đang cập nhật nội dung chương trình mới– Đang cập nhật nội dung chương trình mới
Phần 3 – Làm việc với các Đối tượng trong FlashPhần 4 – Ngôn ngữ Action Script (cơ bản)
– Đang cập nhật nội dung chương trình mới– Đang cập nhật nội dung chương trình mới
Phần 5 – Điều khiển Movie Clip bằng Action ScriptPhần 6 – Cấu trúc điều khiển
– Đang cập nhật nội dung chương trình mới– Đang cập nhật nội dung chương trình mới
Phần 7 – Làm việc với các định dạng File Âm thanh & VideoPhần 8 – Điều khiển các Đối tượng nâng cao
– Đang cập nhật nội dung chương trình mới– Đang cập nhật nội dung chương trình mới
Phần 9 – Project Tổng hợp cuối khóa 
– Đang cập nhật nội dung chương trình mới 
Khóa học Flash Chuyên nghiệp
Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->