Hướng dẫn thiết kế hiển thị trò chuyện Chat Bubble trong Android

0

Trong bài học Android này, chúng ta có thể xem cách thiết kế hiển thị trò chuyện Chat Bubble trong Android như thế nào, với hình ảnh giao diện một cuộc trò chuyện được hiển thị trên màn hình điện thoại cảm ứng.

Background

Background phổ biến hiện nay để có một tính năng trò chuyện trong rất nhiều các ứng dụng di động. Vì vậy, ở đây, chúng ta thảo luận nhanh chóng về làm thế nào để thiết kế một background. Chúng ta sẽ cố gắng để giữ cho nó ngắn và sắc nét càng nhiều càng tốt để duy trì sự đơn giản.

Ảnh chụp màn hình

tao chat bubble trong Android

Sử dụng Mã

Chúng ta sẽ cần phải sử dụng một ListView để hiển thị danh sách trò chuyện, listItem để hiển thị các tin nhắn trò chuyện cá nhân, Adapter để điền vào ListView, Model Class lớp đại diện cho các tin nhắn trò chuyện. Những lời giải thích đơn giản nhất cho 9 hình ảnh patch sẽ là một hình ảnh được thiết lập như là Background (Bubbles) và kéo dài cho phù hợp với kích thước văn bản. Và tạo ra nó chỉ bằng cách tiết kiệm bất kỳ hình ảnh png với một định dạng mở rộng. 9.png.

Đầu tiên, chúng ta bắt đầu với việc tạo ra một tập tin Hoạt động và Giao diện của nó đại diện cho giao diện người dùng trò chuyện của chúng tôi.

activity_chat.xml

File ChatActivity.java

Danh sách Item trong đó cho thấy những tin nhắn chat cá nhân và nền của văn bản này sẽ được thiết lập như Bubble Chat.

Bây giờ chúng ta yêu cầu một mô hình lớp học cho đại diện trò chuyện tin nhắn và một Adapter để điền vào nó cho ListView.

File ChatMessage.java

File ChatAdapter.java

Như thường lệ, chúng ta sử dụng mô hình ViewHolder cho hiệu quả khi tái tạo mỗi mục trong listview. LayoutParams là để thiết kế bố trí bên trái hoặc phải phù hợp theo trò chuyện tin nhắn Gửi hoặc nhận. Một giá trị boolean giả được sử dụng làm tài sản để kiểm tra xem Send hoặc Received cho đơn giản.

Trên đây là tất cả những gì bạn cần phải làm khi thực hiện tạo một Bubble Chat. Mẫu này được tạo ra bằng cách sử dụng Android Studio IDE.

 

>>  Bài 31: Bluetooth  trong lập trình Android

>>   Bài 76: Các mẫu giao diện trong lập trình android

————————— || —————————

Trung tâm Đào tạo học lập trình Game Mobile với các Khóa học lập trình android cơ bản nâng cao tại Hà Nội !

Hướng dẫn thiết kế hiển thị trò chuyện Chat Bubble trong Android
Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->