Học Thiết kế web và Lập trình web từ A-Z (Trong 06 tháng)

139

Khóa học thiết kế & lập trình web từ A-Z trong 6 tháng tại Vietpro, Các bạn sẽ được Cầm tay chỉ việc từ Số 0 cho người Chưa biết gì về webKhông biết tiếng Anh cũng có thể học được, hiểu được và làm được.

06 Tháng huấn luyện Lập trình viên website Chuyên nghiệp thực sự để đạt được Kiến thức – Kinh nghiệm – Dự án thực tế tương đương với một Lập trình viên Đi làm gần 01 năm.

Khóa Học Thiết kế web & Lập trình web Từ A-Z

CÁC BẠN HỌC VIÊN CHÚ Ý !!!

 • Khóa học dành cho những ai coi công việc lập trình website là Một nghề thực sự.
 • Khóa học là cả một sự Tâm huyết của các giảng viên Vietpro, được đúc kết từ Hơn 10 năm kinh nghiệm và Vài chục dự án thực tế.
 • Vietpro đã mời các Chuyên gia đầu ngành (Những Trưởng nhóm phần mềm, Giám đốc các công ty công nghệ, Giảng viên UY TÍN,…) thẩm định và đóng góp để hoàn thiện nội dung chương trình học này.

GIẢNG VIÊN DANH TIẾNG – CHÚNG TÔI LÀ AI ???

Giảng viên khóa học lập trình web PHP

LỊCH KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ KHOÁ HỌC THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH WEB A-Z

Học phí gốc: 7.500.000 VNĐ (Đã bao gồm Giáo trình + DVD Bài giảng + Phần mềm bản quyền)
Ưu đãi Khóa học Lập trình web PHP A-Z

 

[ LỚP SÁNG ] Khai giảng Khóa 120 tại Hà Nội vào 8h30 Sáng 22/09

 • PHP-K120: Sáng 2, 4, 6 (Còn 04 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Sáng từ 8h30 – 11h30

[ LỚP TỐI ] Khai giảng Khóa 119 tại Hà Nội vào 19h Tối 22/09

 • PHP-K119: Tối 2, 4, 6 (Còn 03 Chỗ)
 • Thời gian học vào các Buổi Tối từ 19h – 22h
Đăng ký học

Học viên Khóa học Lập trình Android

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Module 01: HTML 4 Module 02: CSS2
 • Phần mềm phục vụ môn học
 • Các thẻ trình bầy văn bản đầu tiên
 • Các Thẻ Bố cục văn bản
 • Các Thẻ tạo Danh sách
 • Các thẻ Định dạng và Trang trí cho văn bản
 • Liên kết trong HTML
 • Hình ảnh trong HTML
 • Làm việc với Table (Bảng) trong HTML
 • Làm việc với Form và các phần tử trong Form
 • Các vùng làm việc với CSS
 • Đơn vị sử dụng trong CSS
 • Cú pháp Sử dụng CSS
 • Bộ Thuộc tính về Phông nền
 • Các Thuộc tính về Độ dài
 • Các Thuộc tính về Bố cục
 • ID & Class Selector trong Thiết kế  CSS
 • Bộ Thuộc tính về Font chữ
 • Các Thuộc tính về Text
 • Các Trạng thái của Liên kết trong CSS
 • Mô hình Hộp Box Model trong CSS
 Module 03: HTML5 & CSS3 Module 04: Bootstrap
 • Giới thiệu về HTML5
 • HTML New Tags
 • HTML5 AIP Geolocation
 • HTML5 Layout

 

 • Giới thiệu về CSS3
 • CSS3 Border
 • CSS3 Gradient
 • CSS3 Transform
 • CSS3 Animation
 • CSS3 Front Web
 • CSS3 Background
 • CSS3 Media
 • CSS3 Queries
 • CSS3 Layout
 • CSS User Interface
 • Download & Sử dụng thư viên Bootstrap
 • Bootstrap CSS
 • Bootstrap Responsive
 • Bootstrap Components
 • Bootstrap Javascript
 • Tooltip & Slider Carousel
 Dự án 01: Cắt Layout Responsive theo Bootstrap Module 06: Javascript
 • Phân tích các thành phần website trên File ảnh Photoshop
 • Sử dụng một số Công cụ đơn giản trong Photoshop
 • Phân tích các thành phần Giao diện trên file ảnh .PSD
 • Cắt file PSD
 • Xây dụng cấu trúc Layout chung
 • Xây dựng cấu trúc Header
 • Xây dựng cấu trúc Main
 • Xây dựng cấu trúc Sidebar
 • Xây dựng cấu trúc Footer
 • Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Layout chung
 • Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Header
 • Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Main
 • Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Sidebar
 • Trang trí & Hoàn thiện cấu trúc Footer
 • Nhập môn Javascript
 • Hằng, biến và các kiểu dữ liệu trong Javascript
 • Toán tử và biểu thức
 • Biểu thức điều kiện
 • Vòng lặp
 • Làm việc với dữ liệu kiểu mảng trong Javascript
 • Hàm trong Javascript
 • Sự kiện trong Javascript
 • Làm việc với đối tượng Form
Module 07: jQuery Dự án 02: Xây dựng bộ hiệu ứng phổ biến cho Layout
 • Giới thiệu về JQuery
 • JQuery Basic
 • JQuery Effects
 • JQuery HTML
 • JQuery Traversing
 • JQuery AJax
 • JQuery Plugin
 • Code hiệu ứng Slideshow
 • Code hiệu ứng Popup
 • Code hiệu ứng Scroll top
 • Code hiệu ứng Tooltip
 • Code hiệu ứng Dropdow menu
 • Code hiệu ứng Drop box
 • Code hiệu ứng Ads floating
 • Code hiệu ứng Scroll content
 Module 08: Học PHP Cơ bản Module 09: MySQL Cơ bản & Nâng cao
 • Cài đặt Localhost Server Xampp
 • Giới thiệu và làm quen với PHP
 • Toán tử trong PHP
 • Biểu thức điều kiện
 • Vòng lặp
 • Các phương thức truyền dữ liệu
 • Mảng và các hàm hỗ trợ Mảng
 • Hàm trong PHP
 • Thao tác với File
 • Quy trình Upload File
 • Quy trình Download File
 • Phiên làm việc Session & Cookie trong PHP
 • Thời gian trong PHP
 • Khái niệm về Cơ sở dữ liệu MySQL (Database)
 • Các kiểu dữ liệu trong MySQL
 • Các thuộc tính: NULL, AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, PRIMARY KEY,…
 • Tạo Cơ sở dữ liệu (Database)
 • Tạo Bảng (Table)
 • Tạo Cột (Column)
 • Chỉnh sửa Bảng
 • Thêm, sửa, xóa nội dung
 • CREATE DATABASE
 • CREATE TABLE
 • ALTER TABLE
 • INSERT INTO
 • SELECT
 • UPDATE
 • DELETE
 • WHERE
 • AND
 • OR
 • LIKE
 • IN
 • ORDER BY
 • LIMIT
 • JOIN (LEFT, RIGHT, INNER)
 • Kết nối tới MySQL Server
 • Kết nối tới Database
 • SELECT Language
 • Fetch Data
 • Fetch Rows
 Dự án 03: Code dự án website thương mại điện tử Module 10: Hướng đối tượng trong PHP 7 (PHP Nâng cao)

Xây dựng trang Backend (09 Bài)

 • Design Cơ sở dữ liệu (CSDL)
 • Convert Template Admin website Bán Điện thoại đi động
 • Xây dựng chức năng Đăng nhập & Đăng xuất
 • Xây dựng trang chủ Admin (Master Page)
 • Xây dựng chức năng Quản lý Thành viên
 • Xây dựng chức năng Thêm mới Thành viên
 • Xây dựng chức năng Sửa thông tin Thành viên
 • Xây dựng chức năng Xóa Thành viên
 • Xây dựng chức năng Quản lý Danh mục Sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Thêm mới Danh mục Sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Sửa thông tin Danh mục Sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Xóa Danh mục Sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Quản lý sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Thêm mới sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Sửa thông tin sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Xóa sản phẩm
 • Xây dựng chức năng phân trang sản phẩm
 • Tích hợp bộ công cụ soạn thảo FCKEditor (Tương tự Word) cho web

Xây dựng trang Frontend (09 Bài)

 • Convert Template website Bán Điện thoại đi động
 • Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm Mới, sản phẩm Đặc biệt
 • Xây dựng Menu hiển thị Danh mục sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Hiển thị sản phẩm theo Danh mục
 • Xây dựng chức năng Phân trang sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Chi tiết sản phẩm
 • Xây dựng chức năng Giỏ hàng

Mới bổ sung cho khóa này

 • Phân trang Sản phẩm nâng cao
 • Tìm kiếm Sản phẩm
 • Comment Sản phẩm
 • Xác nhận hóa đơn qua Email khách hàng (Gửi mail hàng loạt)
 • Thanh toán Trực tuyến qua Bảo kim, Ngân lượng, Paypal,…
 • Tổng quan về Lập trình Hướng đối tượng trong PHP
 • Lớp (Class) & Đối tượng (Object)
 • Phương thức (Method)
 • Thuộc tính (Attributes)
 • Magic Method
 Dự án 04: Xây dựng hệ thống quản lý thành viên theo OOP Module 11: Mô hình MVC trong PHP 7
 • Xây dựng Class Database
 • Xây dựng Class User
 • Xây dựng Chức năng Login-Logout
 • Xây dựng Chức năng Quản lý Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Thêm mới Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Sửa thông tin Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Xóa Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Phân trang danh sách Thành viên
 • Khái niện về Controller
 • Khái niệm về View
 • Khái niệm về Model
 • Cái nhìn tổng quát về mô hình MVC & Ứng dụng thực tế
 Dự án 05: Xây dựng hệ thống quản lý thành viên theo MVC Module 12: Laravel Framework
 • Xây dựng Chức năng Login-Logout
 • Xây dựng Chức năng Quản lý Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Thêm mới Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Sửa thông tin Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Xóa Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Phân trang danh sách Thành viên
 • Giới thiệu & Cài đặt Laravel   
 • Làm việc với Controller
 • Làm việc với View    
 • Tìm hiểu về Router
 • Tìm hiểu về Filter    
 • Thư viện Form Validation
 • Response & Request    
 • Cơ chế Upload trong Laravel
 • Thư viên Cookie    
 • Database & Model trong Laravel
 • Phân trang trong Laravel   
 • Thư viện Authentication
 • Shopping Card    
 • Gửi Mail trong Laravel
 Dự án 06: Hệ thống quản lý thành viên bằng Laravel Dự án 07: Code dự án web thương mại điện tử bằng Laravel
 • Xây dựng Chức năng Login-Logout
 • Xây dựng Chức năng Quản lý Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Thêm mới Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Sửa thông tin Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Xóa Thành viên
 • Xây dựng Chức năng Phân trang danh sách Thành viên

Cấu trúc website

 • Xây dựng chức năng Login-logout
 • Xây dựng Master Page Layout

Quản lý thành viên

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh sách thành viên
 • Xây dựng chức năng thêm mới thành viên
 • Xây dựng chức năng sửa thông tin thành viên
 • Xây dựng chức năng xóa thành viên
 • Xây dựng chức năng phân quyền thành viên

Quản lý danh mục sản phẩm

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh mục sản phẩm
 • Xây dựng chức năng thêm mới danh mục
 • Xây dựng chức năng sửa thông tin danh mục
 • Xây dựng chức năng xóa danh mục

Quản lý sản phẩm

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh sách sản phẩm
 • Xây dựng chức năng thêm mới sản phẩm
 • Xây dựng chức năng sửa thông tin sản phẩm
 • Xây dựng chức năng xóa sản phẩm

Quản lý Banner quảng cáo

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Banner
 • Xây dựng chức năng thêm mới Banner
 • Xây dựng chức năng sửa thông tin Banner
 • Xây dựng chức năng xóa Banner

Quản lý bình luận

 • Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Comment
 • Xây dựng chức năng thêm mới Comment
 • Xây dựng chức năng sửa thông tin Comment
 • Xây dựng chức năng xóa Comment
 • Xây dựng chức năng duyệt Comment

Cấu hình chung

 • Xây dựng chức năng cấu hình chung cho hệ thống

Cấu trúc website

 • Xây dựng Master Page Layout

Các Module về sản phẩm

 • Danh mục sản phẩm
 • Danh sách sản phẩm theo danh mục
 • Danh sách sản phẩm mới
 • Danh sách sản phẩm khuyến mãi 10%, 20%, 50%,…
 • Danh sách sản phẩm đặc biệt
 • Phân trang sản phẩm
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Chi tiết sản phẩm
 • Bình luận sản phẩm

Các Module về Shopping Card

 • Đặt hàng
 • Mua hàng
 • Thanh toán trực tuyến
 • Gửi mail cho khách hàng

Các Module về quảng cáo

 • Banner quảng cáo
 • Slideshow quảng cáo
 Module 13: Bonus Công nghệ web liên quan
 Bế giảng & Trao chứng nhận cuối khóa
 • XML
 • Ajax
 • JSON
 • Regular Expression
 • Htaccess
 

Đăng ký học

Đăng ký Khóa Học Thiết kế web và Lập trình web từ A-Z (Trong 06 tháng):

Trường được đánh dấu * là cần thiết
 

ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ VIETPRO EDUCATION

Bản đồ đến Học Viện Công Nghệ VIETPEO

Học Thiết kế web và Lập trình web từ A-Z (Trong 06 tháng)
Rate this post

139 Bình luận

 1. Chào thầy. Em muốn học các khóa online để có thể hành nghề như một web designer chuyên nghiệp. Em hiện xuất phát điểm là con số 0. Vậy thầy tư vấn nên học khóa nào trc khóa nào sau? Khóa trọn gói này là bao gồm gì và học phí là bao nhiêu? Em có nên học photoshop và html trc khi học khóa a to z ko? Làm ơn email em ninapham456@gmail.com. cảm ơn thầy.

  • Tư Vấn Vietpro on

   Em chào chị, bên em đã gửi thông tin chi tiết khóa học vào mail trên, chị kiểm tra giúp em nhé!

 2. Khóa học này có học online không anh? Thanh toán học phí như thế nào? Hình thức học ra sao anh?

 3. Nguyễn Văn Kỳ on

  Thầy cho e hỏi bên mình có máy tính ko hay là bọn e phải có máy tín.vì e chưa có máy nên ms hỏi vậy.e mún đi học lắm.vs lại khóa học này có yeu cầu gì ko thầy.tieeng anh thì như nào.mong thầy giải đáp hộ e

  • Tư Vấn Vietpro on

   Chào bạn Kỳ!
   Hỗ trợ viên bên Vietpro sẽ gọi điện tư vấn cụ thể cho bạn sớm nhất nhé!
   Cám ơn bạn!

 4. Trần Đăng on

  Thầy cho em hỏi bao giờ thì có khóa học A-Z vào các buổi sáng 2,4,6 như các khóa trước vì e học vào thứ 7, chủ nhật ạ? e cảm ơn

  • Tư Vấn Vietpro on

   Chào bạn Đăng!
   Trung tâm sẽ gọi điện tư vấn cho bạn cụ thể nhé!

 5. sirtuanhoang on

  Chào bạn,

  Tất nhiên mình sẽ làm một Project từ A-Z về phần này nhé. Tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ trong khóa học thôi, còn rất nhiều phần khác hay ho và quan trọng hơn nữa trong khóa học nhé. Tôi đã phản hồi chi tiết qua mail cho bạn rồi đấy, nếu bạn cần trao đổi thêm thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
  – Điện thoại: 0968 511 155
  – Email: sirtuanhoang@gmail.com

  Thân!

 6. Tư Vấn Vietpro on

  Chào bạn Tuấn Minh!

  Tư vấn viên bên mình sẽ gọi điện cho bạn sớm nhất để hỗ trợ nhé!

  Xin cảm ơn!

 7. Nguyễn Ngọc on

  Em đọc nội dung chi tiết khóa học của khóa thiết kế web và lập trình web từ a-z vs khóa lập trình web php và mysql mà thấy không khác nhau mấy. Em học CNTT nhưng bỏ học ở trường hơi nhiều nên muốn đăng ký học 1 khóa để có thể thành nghề chuyên về web luôn ạ. Em có thể xin tư vấn về 2 khóa học này không ạ?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn,

   Tôi đã phản hồi đầy đủ thông tin chi tiết về 2 khóa học này vào mail cho bạn rồi nhé.

   Thân!

   • Nguyễn Ngọc on

    Cho em hỏi bao h thì khóa “Học thiết kế web và lập trình web từ A-Z” có khóa khác ạ? Tại lịch học của 2 khóa này e không học được.

    • Tư Vấn Vietpro on

     Chào bạn Ngọc!
     Sau khóa học hôm 22, đến 29 bên trung tâm sẽ có một khóa mới nhé!
     Bạn để lại số điện thoại để trung tâm có thể liên hệ và tư vấn cho bạn tốt nhất nhé!

  • Vietpro Hỗ Trợ on

   Chào bạn!
   Khóa học này có cả hình thức học Online bạn nhé. Hỗ trợ VietPro đã gửi thông tin chi tiết khóa học vào Email của bạn rồi đó. Bạn vui lòng kiểm tra và hãy liên hệ lại để được hỗ trợ nhé.
   Trân trọng!

 8. Trương Cao Quý on

  Em học kinh tế, nhưng thích về CNTT. Cho em hỏi để học và làm tốt thiết kế là lập trình web này cần có những tố chất nào? Mới bắt đầu chưa biết gì nên học khóa nào? Học online với lên lớp trực tiếp khác nhau như thế nào? Thanh toán học phí như thế nào? Học online khi có bài tập có giới hạn thời gian nộp bài không? Vì em không có bằng cấp về CNTT nên sau khi học xong có xin việc được không? Nếu học online thì thầy sẽ đánh giá học viên khá và giỏi bằng cách nào? Có được ưu đãi giới thiệu đi thực tập cũng như xin việc làm như học trực tiếp trên lớp không?

 9. Em muốn tham gia khóa học lập trình php. Thầy cho em xin thông tin cho tiết khóa học, hình thức đóng học phí với ạ!

 10. Nguễn Huy Kiên on

  Tuy mới chỉ học được 5 buổi và đang còn cả một chặng đường cực kỳ dài phía sau, nhưng trước mắt mình thấy các Thầy rất tận tình và tâm huyết, mong sao các thầy vãn giữ vững sự nhiệt tình và tâm huyết đó đến hết khóa để cho những bạn nhiều tuổi trong lớp như mình có thể theo được. Chúc các Thầy và Trung Tâm ăn tết vui vẻ.

  Trân trọng!

  • sirtuanhoang on

   Chào anh Kiên,

   Em xin thay mặt toàn thể các Thầy (Cô) cùng toàn thể các anh, chị, em nhân viên của VIETPRO được gửi lời cám ơn đến anh đã có những nhận xét tốt đẹp ạ. Không chỉ trong buổi học do em phụ trách, mà trong tât cả các buổi học do các Thầy (Cô) khác phụ trách, nếu anh cảm thấy có bất cứ điều gì không hài lòng, mong anh góp ý ngay để Trung Tâm kịp thời sửa chữa và mang lại những giá trị tốt nhất đến anh cũng như toàn thể các bạn học viên ạ.

   Thay mặt Trung Tâm, em xin được chúc anh và gia đình có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và tràn đầy hạnh phúc ạ.

   Thân!

 11. Trọng Tấn on

  Thầy ơi, em là học viên cũ đã học khóa PHP & MYSQL cơ bản nâng cao của Thầy, gờ em muốn đăng ký khóa này có được không Thầy, có ưu đãi gì không ạ

  • sirtuanhoang on

   Chào em,

   Đã là học viên cũ thì ƯU ĐÃI NHIỀU KHÔNG PHẢI NGHĨ nhé. Em check mail phản hồi của Thầy đi nhé.

   Thân!

 12. em chào Trugn tâm, em là Vũ học sinh lớp Thiết kế web a đến z trong 6 tháng ạ. Hôm trước Thầy Hoàng có giới thiệu cho em đi làm, và hiện tại em cũng đã đi làm được gần 1 tháng cho công ty mà thầy giới thệu. Công việc hơi nhiều nên em muốn bảo lưu,ể khi nào quen công việc rồi em đi học lại được không ạ. Em cảm Trung tâm nhiều ạ.

  • sirtuanhoang on

   Chào Vũ,

   Em vui lòng liên hệ với bộ phận giáo vụ giúp Thầy để được bổ sung vào danh sách bảo lưu nhé.

   Thân!

 13. Cường on

  Em muốn học online Học Thiết kế web và Lập trình web từ A-Z (Trong 06 tháng). Học phí là ntn và học online có khác gì đến lớp học.
  Thanks

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn,

   Tôi đã phản hồi rất đày đủ và chi tiết qua Email của bạn rồi đấy. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

    • sirtuanhoang on

     Chào bạn,

     Tôi đã phản hồi chi tiết cho bạn qua Email rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
     – Điện thoại: 0968 511 155
     – Email: sirtuanhoang@gmail.com

     Thân!

 14. Bạn có thể gửi vào Mail cho mình khoá học lập trình từ A-Z này được không?phương thức học, nộp tiền học phí, làm đồ án, thực tập như thế nào? Cám ơn bạn!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn,

   Tôi đã phản hồi chi tiết qua Email của bạn rồi nhé, bạn vui lòng check mail. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 15. Hoang Bui on

  Đăng ký học online như thế nào ạ? Nộp học phí bằng hình thức nào ạ?

 16. Cho em hỏi giữa 2 khóa học đó là Học thiết kế lập trình web từ A –> Z và khóa lập trình PHP SQL cơ bản nâng cao có gì khác nhau cụ thể như thế nào ? em chưa biết gì về lập trình thì nên theo khóa nào ạ

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn,

   Khóa học PHP Cơ bản & Nâng cao thì học xong các bạn đạt được kiến thức, kinh nghiệm, dự án thực tế tương đương với một Lập trình viên đã đi làm được hơn nửa năm. Còn khóa A-Z thì tương đương với một Lập trình viên website Chuyên nghiệp đã đi làm được hơn 1 năm nhé.

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn,

   Tôi đã phản hồi đầy đủ và chi tiết qua Email cho bạn rồi đấy. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 17. Cho em hỏi giữa 2 khóa học đó là Học thiết kế lập trình web từ A –> Z & khóa lập trình PHP SQL cơ bản nâng cao có gì khác nhau cụ thể như thế nào ? Em thì có kiến thức gì về web nên chưa đi làm đc. Theo thầy trường hợp như em nên theo học khóa nào là thích hợp nhất ? Khóa học nào tốt chi tiết đầy đủ hơn ? Liệu nếu học xong em có thể tự thiết kế trang web, đã có thể dùng kiến thức học đó để đi xin việc làm đc chưa ?

 18. Lương Văn Đôn on

  Em muốn đăng ký khóa học này thầy gửi em thông tin chi tiết nhé!

 19. Chào thầy. Em đang có nhu cầu học khóa học này của thầy. Thầy có thể gửi mail cho em một số thông tin về khóa học cũng như cách đăng ký khóa học được không ạ. E là sv bách khoa mà chưa có cơ hội học thầy 🙁

  • sirtuanhoang on

   Chào em.

   Tôi đã phản hồi Mail chi tiết cho em rồi nhé. Nếu em cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 20. Van Hoang on

  Cho em hỏi học xong khóa học Thiết kế web & Lập trình web Chuyên nghiệp Từ A-Z thì có thể xin việc đc ko? Khóa học này bao gồm những khóa học khác nào của thầy? Tiếng anh kém có thể theo được nghề này không ạ ?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi đầy đủ và chi tiết những thắc mắc của bạn qua Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 21. Em học kinh tế, nhưng thích về CNTT. Cho em hỏi để học và làm tốt thiết kế là lập trình web này cần có những tố chất nào? Mới bắt đầu nên học khóa nào? Học online với lên lớp trực tiếp khác nhau như thế nào? Thanh toán học phí như thế nào? Học online khi có bài tập có giới hạn thời gian nộp bài không? Vì em không có bằng cấp về CNTT nên sau khi học xong có xin việc được không? Nếu học online thì thầy sẽ đánh giá học viên khá và giỏi bằng cách nào? Có được ưu đãi giới thiệu đi thực tập cũng như xin việc làm như học trực tiếp trên lớp không?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi đầy đủ các thông tin mà bạn cần biết qua Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 22. Minh Hieu on

  e muốn hỏi nếu e đăng kí khóa học này có cả PHP và SQL cơ bản nâng cao này thì e có cần phải đăng kí khóa PHP riêng trc đó không hay e đki khóa này sẽ đc dạy đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao r , và nếu e là học viên mới bắt đầu học thiết kế lập trình web, e nên đki khóa nào trc .

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Khóa học ày Tôi dạy từ ABC dành cho những người chưa biết gì, đến XYZ cho những bạn muốn học xong có thể đi làm được luôn. Tôi đã phản hồi đầy đủ những gì bạn cần biết vào Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản đầy đủ các thông tin mà bạn cần biết cũng như FORM Đăng ký qua Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 23. Đặng Quốc Hoàng on

  Thầy gửi mail thông tin chi tiết về khóa học cho em được không ạ?? 😀

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Bạn hãy check mail đi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 24. Minh Đài on

  Thầy cho em hỏi khóa học sắp tới sẽ bắt đầu từ khi nào, có ca học buổi sáng không ạ, tháng 12 tới đây chắc em mới sắp xếp đi học được liệu khi đó còn lớp không ạ ?. Mong nhận được phản hồi từ thầy sớm, em cảm ơn thầy nhiều !.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã vào danh sách đặt chỗ cho bạn trong tháng 12 rồi nhé. Sắp đến ngày khai giảng, bộ phận giáo vụ Trung tâm sẽ chủ động liên hệ chi tiết lại bạn nhé.

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã gửi Email thông tin chi tiết cho bạn rồi, bạn vui lòng kiểm tra mail và phản hồi lại giùm Tôi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi Mail cho bạn rồi nhé, ngoài ra Tôi cũng gửi qua Mail cho bạn FORM ĐĂNG KÝ HỌC luôn rồi đấy. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 25. My Jenny on

  Xin cho em hỏi em ở HCM muốn học thì làm thế nào ạ? em chưa biết về lập trình web gì hết trơn, học phí sẽ đóng bao nhiêu và đóng như thế nào ạ? Mong sớm nhận được tin từ thấy ạ

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết qua Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

  • Nhữ Văn Cương­ on

   Xin chào bạn.
   Mình hiện tại có nhu cầu học khóa này của bạn, Mình muốn học online, bạn có thể gửi Mail cho mình về cách học, các Module học, cách thanh toán học phí như thế nào?

   • sirtuanhoang on

    Chào bạn.

    Tôi đã phản hồi đầy đủ và chi tiết những thông tin mà bạn cần qua Email của bạn rồi nhé. Ngoài ra Tôi có gửi kèm luôn Form & Hình thức đăng ký học qua Mail luôn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
    – Điện thoại: 0968 511 155
    – Email: sirtuanhoang@gmail.com

    Thân!

  • Nguyễn thành Nhiên on

   Thầy có thể phân biệt giúp em sự khác nhau của 2 khóa “Khóa Học Lập trình web PHP và MySQL Cơ Bản – Nâng Cao” với “Học Thiết kế web và Lập trình web từ A-Z (trong 4-5 tháng)” được không ạ ? em muốn theo học ở đây,thầy có thể thông tin chi tiết cho em về cả 2 khóa học này được không ạ?

   • sirtuanhoang on

    Chào bạn.

    Tôi đã phản hồi đầy đủ và chi tiết những gì mà bạn vẫn còn đang băn khoăn qua Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau.
    – Điện thoại: 0968 511 155
    – Email: sirtuanhoang@gmail.com

    Thân!

 26. Thầy ơi khóa học sắp tới bắt đầu khi nào ạ và sự khác nhau giữ 3 khóa học là gì???

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết qua Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 27. thầy ơi.1 khóa học từ a đến z thì học phí thế nào và học trong bao lâu ah

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi đầy đủ và chi tiết qua Email cho bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

   Thân!

 28. Văn Anh on

  Thầy có thể phân biệt giúp em sự khác nhau của 2 khóa “Khóa Học Lập trình web PHP và MySQL Cơ Bản – Nâng Cao” với “Học Thiết kế web và Lập trình web từ A-Z (trong 4-5 tháng)” được không ạ ? em muốn theo học ở đây,thầy có thể thông tin chi tiết cho em về cả 2 khóa học này được không ạ?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi rất chi tiết và đầy đủ qua Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau để được tư vấn thêm.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 29. anh ơi. cho e hỏi thêm thông tin. khoa học. học phí, lịch khai giảng đc không ạ.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản gồi đầy đủ và chi tiết những gì mà bạn cần biết vào Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 30. Em muốn học trực tiếp từ A – Z học phí hết bao nhiếu anh gửi gmail cho em . cảm ơn anh

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã gửi thông tin chi tiết từ Nội dung khóa học, học phí, lịch khai giảng đầy đủ vào mail cho bạn, nếu bạn cần tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé
   – Điện Thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 31. Chào bạn.
  Tôi rất quan tâm về khóa học này, mong bạn gửi thông tin chi tiết về khóa học (cả 2 hình thức học trực tiếp và học online) cho tôi.
  Cám ơn bạn.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã gửi thông tin chi tiết từ Nội dung khóa học, học phí, lịch khai giảng đầy đủ vào mail cho bạn, nếu bạn cần tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé
   – Điện Thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 32. Lê nhung on

  E cho à thầy. E đang có ý muốn học khóa này. Thầy có thể gửi cho e chi tiết nội dung khóa học và lịch khai giảng trong tháng 8/2015, mức học phí của khóa luôn được ko ạ. E cảm ơn thầy

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã gửi thông tin chi tiết từ Nội dung khóa học, học phí, lịch khai giảng đầy đủ vào mail cho bạn, nếu bạn cần tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé
   – Điện Thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 33. Lê nhung on

  Em thưa thầy, em muốn đăng ký khóa học của thầy. Thầy có thể mail cho em nội dung chi tiết của từng module cũng như giá học mỗi module được không ạ.
  Em cảm ơn thầy

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã gửi thông tin chi tiết từ Nội dung khóa học, học phí, lịch khai giảng đầy đủ vào mail cho bạn, nếu bạn cần tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé
   – Điện Thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi đầy đủ vào email của bạn rồi đấy, nếu bạn cần tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé
   – Điện Thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 34. Anh ơi cho em hỏi khóa đào tạo lập trình web từ a-z bao giờ có lớp khai giảng ạ học xong có đc cấp chứng chỉ không ạ

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Các bạn tham gia khóa học Thiết kế web & Lập trình web A-Z này thì không những được cấp chứng nhận mà quan trọng hơn các bạn còn được thực hiện làm thục tế đến 04 Dự án ngay trong khóa học và được xác nhận kinh nghiệm đi làm hơn 1 năm tại Công ty Truyền Thông và Công Nghệ VIETPRO nhé.

   Tôi đã Email chi tiết về khóa học này qua Email cho bạn rồi đấy, cần tư vẫn thêm bạn có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau
   – Điện Thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 35. nguyên tuấn vũ on

  em đã tìm hiểu thiết kế và lập trình web 1 thời gian nhưng chưa hệ thống được kiến thức, em thấy khóa học online phù hợp với điều kiện của em, thầy có thể thông tin chi tiết về khóa học như lịch học, cách học … cho em được không?
  cảm ơn thầy!

 36. Chào bạn. Mình muốn đăng kí khóa học này của của bạn, bạn vui lòng gửi cho mình xin nội dung chi tiết của từng module được không và cho mình hỏi lịch học của khóa này là như thế nào (học tối, chiều hay sáng; tuần học bao nhiêu buổi; số buổi học của toàn khóa; để học được khóa học online của bạn thì mình phải cần những thiết bị gì).
  Xin cám ơn bạn.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết đến Email của bạn rồi nhé. Nếu bạn cần trao đổi hoặc tư vấn gì thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé.
   – Điện Thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 37. Pham Tra on

  Chào thầy,
  Em muốn tham gia khóa học Học làm Website từ A – Z, thầy có thể cho e thông tin chi tiết về khoá học đc ko ạ?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết về khóa học này cho bạn qua Email rồi nhé. Nếu cần tư vấn thêm bạn có thể trao đổi trực tiếp với Tôi qua một trong các kênh sau nhé
   – Điện thoại: 0968 511 155
   – Email: sirtuanhoang@gmail.com

   Thân!

 38. thiêng nguyên on

  Chao thầy! em muốn hoc theo từng module riêng lẻ. Học phí từng module sẽ la bao nhiêu vậy thưa thầy.
  Em chỉ học online như vậy vẫn sẽ có kết quả tốt chứ thầy?
  Cách thức học làm sao. Em có thể học ban đêm được không?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   1. Bạn cho Tôi biết bạn muốn học cụ thể những Module nào.
   2. Học Online và học trực tiếp các bạn đều học chung một Giáo trình, đều làm chung một Project cuối khóa và đều được Tôi hỗ trợ giải đáp trực tiếp thắc mắc trong từng buổi học cũng như trong khóa học nhé.
   3. Học qua Giáo trình Video Bài giảng do chính Tôi biên soạn, ghi hình và thu âm trực tiếp gửi cho các bạn Download về xem đi xem lại. Cùng với đó là sự hỗ trợ giải đáp 24/7 trực tiếp của Tôi, nên các bạn có thể học vào bất cứ khi nào rảnh rỗi và vô cùng linh hoạt nhé.

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã mail chi tiết cho bạn rồi, bạn hãy kiểm tra mail giúp Tôi nhé.

   Thân!

 39. Hiện tôi đang sống ở Mỹ. Tôi muốn tham gia khóa học Học làm Website từ A – Z thì có học được không? Và tôi thanh toán tiền ở tài khoản nào ?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết cũng như hướng dẫn bạm cách thức Đăng ký & Hoàn thành học phí Online cho khóa học này qua Email của bạn rồi nhé. Bạn vui lòng check mail và làm theo hướng dẫn nhé. Có gì cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ trục tiếp với Tôi qua HOTLINE 0968 511 155 nhé.

   Thân!

 40. Nguyenca on

  Mình muốn học khóa này theo hình thức online, anh vui lòng cho biết chi tiết và học phí, thanh toán… và hiện giờ còn mở lớp trực tuyến không nhé?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết vào Email cho bạn rồi. Bạn vui lòng xem kỹ và hoàn thành đăng ký qua biểu mẫu Form mà Tôi có gửi kèm hướng dẫn trong mail nhé.

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã gửi mail chi tiết cho bạn rồi. Bạn vui lòng check mail đhoàn thành biểu mẫu đăng ký để Tôi hoàn thành thủ tục đăng ký học cho bạn nhé.

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi Đầy đủ và Chi tiết vào Mail cho bạn rồi nhé.

   Thân!

 41. Hà Thiên bảo Vũ on

  Tôi muốn đăng ký khóa học, vui lòng cho tôi thông tin chi tiết nhé. Xin cám ơn!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi đầy đủ và chi tiết vào Email của bạn rồi nhé.

   Thân!

   • Hà Thiên bảo Vũ on

    Tôi ở TP Hồ Chí Minh. Tôi chưa từng tham gia một khóa học online nào. xin vui long cho tôi thông tin việc đăng ký, đóng học phí, phương thức dạy và học, thời gian bắt đầu như thế nào ạ. Trân trọng cám ơn!

    • sirtuanhoang on

     Chào bạn.

     Bạn vui lòng gửi cho Tôi một số thông tin sau như
     – Họ Tên
     – Điện Thoại
     – Email
     – Tên khóa học

     Vào địa chỉ Email của Tôi sirtuanhoang@gmail.com hoặc Điện thoại 0968 511 155. Tôi sẽ liên hệ lại với bạn, cũng như thông tin chi tiết về khóa học cho bạn qua Email và Điện thoại nhé.

     Thân!

 42. Chào anh!
  Em muốn đăng kí khóa học này của anh, anh có thể gửi có thể mail cho em nội dung chi tiết của từng module được không ạ. Và em muốn hỏi khi em học online nếu khó khăn quá em có thể chuyển thành hình thức học trực tiếp khi có lớp mới được không ạ?

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi đầy đủ và chi tiết qua Email cho bạn rồi nhé.

   Thân!

 43. Nguyễn Việt Hưng on

  Em thưa thầy, em muốn đăng ký khóa học của thầy. Thầy có thể mail cho em nội dung chi tiết của từng module cũng như giá học mỗi module được không ạ.
  Em cảm ơn thầy ạ!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi Email chi tiết cho bạn rồi, bạn hãy check mail đi nhé. Hãy liên hệ trực tiếp với Tôi qua 0968 511 155 khi cần.

   Thân!

 44. em muốn đăng ký khóa học này thầy có thể gửi cho em thông tin chi tiết về khóa học được không ạ

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết vào Email của bạn rồi nhé.

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Bạn vui lòng gửi Thông tin đăng ký học cho Tôi bao gồm
   – Họ Tên
   – Điện Thoại
   – Email
   – Môn học

   Qua Số điện thoại của Tôi 0968 511 155 hoặc qua Email của Tôi sirtuanhoang@gmail.com nhé.

   Thân!

 45. Cho e hỏi là khóa học này mình học như thế nào ak.CÓ thể gửi chi tiết vào mail

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết vào Email của bạn rồi nhé.

   Thân!

 46. Hưng Anh on

  thưa thầy em ở HCM muốn đăng ký học online khóa này, nhờ thầy thông tin mail em với ạ
  em cảm ơn 😀

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết vào Email của bạn rồi nhé.

   Thân!

 47. Hong duc on

  chào thầy.e hiên tại đang du học tại nhật bản.em muốn học lớp học online về thiết kế wed và lập trình wed từ A-Z.nhưng e hoàn toàn ko am hiểu về tin học.và các môn tự nhiên cũng rất kém.e như vậy có thể theo học được ko a.mong phản hồi từ thầy ạ

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết vào Email của bạn rồi nhé.

   Thân!

 48. Trần Linh on

  Em muốn đăng ký học khóa học này. Thầy có thể gửi mail thông tin chi tiết về đăng ký khóa học cho em được không ạ.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã gửi Thông tin chi tiêt mà bạn yêu cầu qua địa chỉ Email của bạn rồi nhé.

   Thân!

 49. Trung Dung on

  Chào anh,
  em không có điều kiện để đến học trực tiếp, nên muốn nghiên cứu và theo học online khoá học lập trình web php từ A-Z này của anh.
  anh có thể cho em xin chi tiết chương trình học để em nghiên cứu trước khi quyết định học được không?
  Chứ chương trình và đề mục của anh đưa ra, em vẫn chưa thực sự hiểu lắm.
  Cám ơn anh nhiều.

 50. Đặng QUYẾT on

  EM chào anh ak.! cho em hỏi chọn gói khóa học trực tiếp là bao nhiêu ak.em chưa biết gì về lập trình.lớp học trực tiếp có khoảng bao nhiêu người ak? Trung tâm của anh bên bách khoa ak.Em muốn theo lớp để có kiến thức đi làm ak. Anh gửi vào mail cho em, em liên lạc lại ak.em cảm ơn anh đã đọc ak.Thân

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã email cho bạn. Bạn hãy check mail để xem phản hồi chi tiết của Tôi nhé.

   Thân!

 51. Đàm Nghĩa Toàn on

  Mình muốn đăng ký học khóa học này. Thầy có thể gửi mail thông tin chi tiết về đăng ký khóa học hoặc tel: 0296201127 cho mình nhé.

 52. Xin chào bạn, mình không sống ở HN, nhưng mình muốn học khóa chọn gói này, nhưng mình chưa hiểu rõ lắm cái chữ chọn gói của khóa này, có phải là mình được học tất cả, từ HTML đên PHP, SQL, Pts đến Joomla vvv.. không? Cũng tương tự như mình học từng gói nhỏ chia ra, mà cái này mình sẽ học hết và giá hỉ 5trieu? Cám ơn đã đọc, mong nhận được trả lời sớm từ bạn.

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Khóa học Thiết kế web & Lập trình web Từ A-Z mà bạn nói học phí là 5.000.000 VNĐ đó là dành cho hình thức học trực tuyến Online của các bạn ở các Tỉnh TP Khác cũng như các bạn ở Hà Nội không có điều kiện theo học trực tiếp tại lớp học.

   Còn Khóa học cũng như học phí của khóa học Từ A-Z này theo hình thức học trực tiếp thì các bạn sẽ phải học qua 02 khóa.
   – Khóa học Thiết kế web & Lập trình web PHP & MySQL Cơ bản https://hocthietkeweb.net.vn/khoa-hoc-lap-trinh-web-php-va-mysql.html
   – Khóa học Lập trình web PHP Nâng cao CodeIgniter & Chuyên sâu WordPress https://hocthietkeweb.net.vn/khoa-hoc-lap-trinh-php-nang-cao.html

   Học phí tổng của 02 khóa học này cũng không cao hơn so với hình thức học trực tuyến Online là bao nhiêu cả nhé.

   Thân!

   • Xin chào thầy, dạ đúng rồi, em đây ở tậ Miền Tây, nên chỉ có thể học online, em đang tìm hiểu khóa chọn gói của thầy, nhưng theo như thầy giải thích thì, em sẽ được học:
    Khóa học Thiết kế web & Lập trình web PHP & MySQL Cơ bản
    Khóa học Lập trình web PHP Nâng cao CodeIgniter & Chuyên sâu WordPress
    Vậy thầy cho em hỏi kỹ lại, do em cũng có tìm hiểu, mà kiến thức hạn hẹp nên còn khá thắc mắc mong thầy giải đáp giúp.
    Câu hỏi:
    1. “Khóa học thiết kế web” có phải em sẽ học về HTML, CSS..(web tĩnh và web động) đúng ko thầy?
    2. Còn Lập trình web PHP và MySQL cơ bản là học cơ bản về PHP và MySql thôi đúng ko thầy, nghĩa là còn 1 khóa nâng cao nữa nhưng là khóa khác? Hay là cái nâng cao PHP codelgniter và wordpress thôi thầy?
    Ý em là khóa PHP cơ bản còn khóa nào nâng cao khác, hay cái nâng cao của PHP là học về codelgniter và wordpress? Cám ơn thầy

 53. Lê Khánh on

  Thưa thầy cho em hỏi em chưa có 1 tý kiến thức nào về vấn đề này giờ muốn học từ đầu thì học lớp này được ko ạ. Thầy thông tin chi tiết cho e với ạ. Cảm ơn thầy

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Trước tiên Tôi muốn nói, đó là khóa học Thiết kế web & Lập trình web Từ A-Z này là Tôi dạy từ đầu, từ ABC dành cho người chưa biết tý gì về web cũng có thể học được, hiểu được và chắc chắn làm được.

   Tiếp đó Tôi muốn hỏi bạn là bạn định tham gia khóa học này của Tôi theo hình thức học trực tuyến Online hay là Học trực tiếp với Tôi tại Hà Nội.

   Thân!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã phản hồi chi tiết cho bạn qua Email rồi nhé.

   Thân!

 54. Xin chao!
  Minh muon dang ki khoa hoc nay. Xin ban lien he voi minh theo dia chi email tren.
  Cam on ban!

  • sirtuanhoang on

   Chào bạn.

   Tôi đã gửi Thông tin chi tiết vào Mail cho bạn rồi nhé.

   Thân!

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->