Google đã thêm tính năng chuyển đổi đa thiết bị vào adwords

0

Adwords đã có thể mang chuyển đổi qua điện thoại vào trong báo cáo chuyển đổi và đấu giá thầu, không còn tách rời giữa thiết bị đơn lẻ và trình duyệt máy tính.

google mobile adwords

Google hiện nay là bao gồm cả chuyển đổi qua điện thoại trong cột Chuyển đổi trong AdWords. Dữ liệu chuyển đổi qua điện thoại bây giờ sẽ có sẵn tại các cấp độ từ khoá và có thể được sử dụng để thông báo cho các chiến lược thầu dựa trên chuyển đổi.

Chuyển đổi qua thiết bị đo lường các giao dịch được bắt đầu trên một thiết bị hoặc trình duyệt và hoàn thành vào ngày khác.

Một lời nhắc nhở: Tính đến trung tuần tháng này, các cột đổi sẽ chỉ bao gồm các hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn để tối ưu hóa. Với bản cập nhật đó, “ước tính” đã được giảm từ chuyển đổi qua điện thoại. Đó là sự thay đổi và thông báo ngày hôm nay nhấn mạnh ngày càng tăng sự chấp nhận và sự tự tin trong các số sau chuyển đổi qua điện thoại kể từ khi Google lần đầu tiên ra mắt vào năm 2013.

Làm thế nào để Thiết lập chuyển đổi giữa các thiết bị cho đấu thầu tự động?

Để có chuyển đổi qua điện thoại được bao gồm như là một tín hiệu chuyển đổi trong chiến lược giá thầu tự động của bạn, bạn sẽ cần phải kích hoạt nó trong AdWords.

Đầu tiên, điều hướng đến Chuyển đổi dưới tab Công cụ trong giao diện người dùng AdWords và nhấp vào Settings. Hãy chắc chắn là liệu giá thầu chuyển đổi được thiết lập để “Chuyển đổi” chứ không phải “Nhấp chuột Converted.” Điều này là do chuyển đổi qua điện thoại thì không được tính với các Nhấp chuột Converted metric.

Tiếp theo, đánh dấu vào ô bên dưới chuyển đổi chào giá thiết lập số liệu để bao gồm chuyển đổi qua điện thoại trong cột chuyển đổi. Đó là sau đó cho phép dữ liệu chuyển đổi qua điện thoại để thông báo cho bất kỳ chiến lược thầu dựa trên chuyển đổi.

adwords cross device converions automated bidding

Chuyển đổi qua thiết bị có sẵn trong tìm kiếm, hiển thị và mua sắm các chiến dịch. Quảng cáo sẽ thấy bản cập nhật này có hiệu lực cất trong tài khoản của họ bắt đầu từ ngày hôm nay.

Trung tâm Vietpro chuyên đào tạo các khóa học google adwords , khóa học facebook marketing , khóa học SEO pro!

Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->