Giới thiệu về CodeIgniter

1. CodeIgniter là gì?

CodeIgniter là một trong những PHP framework phổ biến nhất trong những năm trở lại đây. Nó được xây dựng với tiêu chí: phát triển ứng dụng nhanh, đơn giản và sáng sủa. Phiên bản chính thức đầu tiên của CodeIgniter được công bố ngày 28/02/2006, cho đến nay phiên bản hiện tại là V 2.2.0. CodeIgniter cũng như nhiều PHP framework khác, sử dụng mô hình MVC. Một số thông tin thêm về framework này các bạn có thể tìm hiểu trên trang chủ: http://ellislab.com/codeigniter hoặc google.

2. Vì sao tôi chọn CodeIgniter?

Tính năng và ưu điểm:

  • Hỗ trợ nhiều nền tảng CSDL.
  • Định dạng/chuẩn hóa form và dữ liệu đầu vào.
  • Cache page: cải thiện tốc độ và giảm tải cho máy chủ.
  • Source code gọn nhẹ, tốc độ thực thi nhanh.
  • Đơn giản trong việc cài đặt, cấu hình, cấu trúc thư mục đơn giản, rõ ràng …

Kết luận: CI thích hợp với những người mới bắt đầu với PHP Framework hoặc cần phát triển ứng dụng nhanh.

Một số nhược điểm của CI:

  • Chưa hỗ trợ Object Relational Mapping.
  • Chưa hỗ trợ Ajax. Phải sử dụng các thư viện ngoài.

3. Download và cài đặt CodeIgniter:

Khuyến khích các bạn sử dụng version mới nhất từ trang chủ http://ellislab.com/codeigniter.

Loạt tutorial này sẽ sử dụng các demo trên localhost (Wamp hoặc Xamp Server).

Cách cài đặt: trong thư mục root (www trong Wamp hoặc htdocs trong Xamp) tạo một thư mục, ví dụ: learnci. Giải nén bản download vào thư mục này. Tiếp theo mở fileapplication/config/config.php và thực hiện cấu hình như sau:

  • Base URL: $config['base_url']= 'http://localhost/learnci/';
  • Tip: có thể thay đổi tên thư mục systemapplication để tăng tính bảo mật, tuy nhiên trong file index.php cần sửa lại giá trị 2 biến: $system_folder$application_folder.
  • Nếu ứng dụng của bạn sử dụng database thì cần phải cấu hình một chút ở file application/config/database.php (xem Bài 5).

Bây giờ bật trình duyệt lên và gõ: localhost/learnci. Nếu hiện lên thông báo Welcome to Codeigniter  thì nghĩa là quá trình cài đặt thành công!

Rate this post

Leave a comment

Your email address will not be published.