CÁC TÍNH NĂNG CỦA LAYER STYLE TRONG PHOTOSHOP

0

Khi bạn áp dụng một hiệu ứng cho một lớp, một biểu tượng hiệu ứng xuất hiện bên phải của tên của layer trong bảng Layers. Lớp hiệu ứng được liên kết đến các nội dung layer. Khi bạn di chuyển hoặc chỉnh sửa nội dung của các layer , các hiệu ứng đã được thay đổi tương ứng.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng khởi động để quan sát và tìm hiểu được các tính năng của bảng này :

Trong bảng layer style , một số hiệu ứng sẽ có những thông số tính năng ý nghĩa giống nhau như  : size ( nói về độ rộng hoặc lan rộng ), hight light mode/ shadow mode ( chế độ hòa trộn bóng sáng/tối ), …

1-cac-thong-so-trong-layer-style

1 – Bevel & Emboss : tính năng tạo hiệu ứng nổi và nổi ở cạnh của đối tượng.

2-cac-thong-so-trong-layer-style

  • Contour : tạo các rãnh trên hiệu ứng
  • Texture : trộn mẫu hoa văn vào đối tượng.

2 – Stroke :  : tính năng tạo hiệu ứng đường viền .

3-cac-thong-so-trong-layer-style

3 – Inner shadow : tạo bóng đổ bên trong đối tượng.

4-cac-thong-so-trong-layer-style

4 –  Inner Glow : tạo bóng sáng bên trong đối tượng.

5-cac-thong-so-trong-layer-style

5 – Satin : phần thiết lập độ bóng .

6-cac-thong-so-trong-layer-style

6 – Color Overlay : chuyển màu đơn sắc cho đối tượng.

7-cac-thong-so-trong-layer-style

7 – Gradient Overlay : chuyển màu đối tượng thành gradient ( có 2 màu trở lên ).

8-cac-thong-so-trong-layer-style

8 –  Parttern Overlay : gán bề mặt hoa văn vào đối tượng.

9-cac-thong-so-trong-layer-style

9 –  Outer glow : tạo hiệu ứng bên ngoài đối tượng.

10-cac-thong-so-trong-layer-style

10 – Dropshadow : tạo bóng đổ phía dưới đối tượng .

11-cac-thong-so-trong-layer-style

Và sau khi gán hiệu ứng, layer sẽ như trong khung màu đỏ sau :

12-cac-thong-so-trong-layer-style

Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn  cách loại bỏ hiệu ứng được gán vào đối tượng

13-cac-thong-so-trong-layer-style

Hoặc các bạn có thể  kéo biểu tượng của layer style trên layer vào biểu tượng thùng rác phía dưới thẻ layer !

Bây giờ chúng ta hãy coppy hiệu ứng có sẵn của đối tượng có trước và gán vào đối tượng (1) chưa có hiệu ứng nhé, các bạn làm theo bước sau :

14-cac-thong-so-trong-layer-style

Các bạn nháy chuột phải vào layer chứa hiệu ứng , sau đó chọn : Coppy layer Style

15-cac-thong-so-trong-layer-style

Sau đó chọn vào đối tượng cần gán, nháy chuột phải  và chọn : Paste layer style.

16-cac-thong-so-trong-layer-style

Như vậy tôi đã trình bày xong  các tính năng và giải thích các thông số trong phần điều chỉnh hiệu ứng.

Chúc các bạn học tốt.

Xem thêm khóa học photoshop CS6 tại Học viện công nghệ Vietpro!

CÁC TÍNH NĂNG CỦA LAYER STYLE TRONG PHOTOSHOP
Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->