Các phím tắt cơ bản của PhpStorm trong lập trình web(phần 2)

0

Tiếp tục bài học lập trình web với chủ đề các phím tắt cơ bản của PhpStorm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các phím tắt điều hướng, Running, tìm kiếm cách sử dụng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé.

Nếu bạn nào chưa theo dõi phần 1 thì có thể tham khảo tại đây.

1. Phím tắt điều hướng

Ctrl + B hoặc Ctrl + Click: Chuyển hướng tới chỗ các hàm hay biến được khai báo.

Ctrl + Shift + Backspace: Chuyển hướng tới file chỉnh sửa cuối cùng.

Ctrl + Alt + B: Chuyển hướng tới lớp hay hàm được triển khai.      

Ctrl + Shift + I: Mở hộp tìm kiếm định nghĩa.

Ctrl + U: Chuyển hướng tới super-class hay super-method được định nghĩa.          

Ctrl + Shift + B: Chuyển hướng tới nơi kiểu dữ liệu được định nghĩa.

Ctrl + dấu(] ): Chuyển hướng tới code kết thúc.

Ctrl + dấu ([): Chuyển hướng tới code bắt đầu.

Ctrl + Alt + Shift + N: Chuyển hướng tới biểu tượng.

Ctrl + Shift + N: Chuyển hướng tới file.

Ctrl + Shift + F4: Đóng hoạt động Run, Message, Search.   

Ctrl + E: Hiển thị các danh sách tệp tin mở gần đây.

Ctrl + G: Chuyển hướng tới số dòng cần tìm.           

Ctrl + N:  Chuyển hướng tới lớp Class.

Xem thêm: Các phím tắt cơ bản của PhpStorm trong lập trình web(phần 1)

lập trình webCtrl + Alt + Right: Chuyển tới file được sửa sau.

Ctrl + Alt + Left: Chuyển tới file được sửa trước.

Ctrl + H: Mở hệ thống phân cấp các kiểu dữ liệu.

Ctrl + Alt + H: Mở hệ thống phân cấp.

Ctrl + Shift + H: Mở hệ thống phân cấp các method.

Ctrl + Enter: Xem mã nguồn.

Ctrl + F11: Chuyển hướng bookmark tới mnemonic

Ctrl + F12: Mở popup của cấu trúc project.  

Ctrl + # [0-9]: Chuyển hướng tới bookmark theo thứ tự.

Alt + Right: Mở táp  mới sau tab đang hoạt động.

Alt + Left: Mở tab mới trước tab đang hoạt động.

Alt + F1: Chọn file bất kỳ với ký tự được chọn.

Alt + Up: Chuyển hướng tới method trước. 

Alt + Down: Chuyển hướng tới method sau.

Alt + Home: Hiển thị các thanh điều hướng.

Shift + F11: Hiển thị bookmark.

Shift + Esc: Đóng cửa sổ đang mở.

F12: Quay lại cửa sổ trước.

F2 + F2: Hiển thị các lỗi trước.

Shift + F2: Hiển thị các lỗi sau.

F4 + Enter : Sửa nguồn.

F11: Chuyển đổi bookmark(quá trình đánh dấu một trang, dữ liệu,file…)

Esc: Quy lại màn hình chỉnh sửa code.

2. Tìm kiếm Các file sử dụng.

lập trình web

Alt + Shift + F10: Chọn cấu hình và chạy

Alt + F7: Tìm các file được sử dụng.

Ctrl + F7: Tìm các thư mục được sử dụng trong file.

Ctrl + Alt + F7: Hiển thị cách sử dụng.

Ctrl + Shift + F7: Đánh dấu những file được sử dụng.

3. Running

lập trình web

Shift + F9: Loại bỏ lỗi.

Alt + Shift + F9: Chọn cấu hình và loại bỏ lỗi.

Shift + F10: Run

Ctrl + Shift + F10: Chạy cấu hình lớp context từ editor.

Ctrl + Shift + X: Mở command line

Xem thêm: khóa học lập trình web và học php online

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết . Chúc các bạn học lập trình web tốt!

Các phím tắt cơ bản của PhpStorm trong lập trình web(phần 2)
Đánh giá 4 / tổng 2 phiếu

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->