Khóa học Lập trình web

Học Lập trình web, Đào tạo Lập trình web chuyên nghiệp từ A Đến Z, Cam kết hướng dẫn học viên Code tay 100% hoàn thiện những website giá trị ngay trong khóa học lập trình PHP, lập trình web cơ bản và nâng cao

Các khóa học

Khóa học lập trình Laravel Framework phiên bản 5x tại Học viên Công nghệ Vietpro là khóa học được xây dựng dựa trên một số Dự Án Web Thương Mại Điện Tử Thực Tế của Vietpro Team đã và Đang triển khai cho khách hàng trong năm 2016. Một khóa huấn luyện Chuyên sâu trong 03 tháng với Hơn 1…

Các khóa học Khóa học Lập trình web JQuery

Khóa học Lập trình JQuery (JQuery Master) từ Cơ bản đến Nâng cao được Tôi biên soạn & Giảng dạy dựa trên những Dự án thực tế trong quá trình Xây dựng cho Khách hàng và Nhu cầu Tuyển dụng Lập trình viên JQuery Chuyên nghiệp của các Nhà tuyển dụng hiện nay.[ VÌ SAO ??? ] KHÓA HỌC CỦA…

Các khóa học Khóa học Lập trình PHP Nâng cao CodeIgniter & Wordpress

Khóa học Lập trình PHP Nâng cao & Chuyên sâu tại Học Viện Công Nghệ VIETPRO các bạn sẽ được Đào tạo theo đúng nhu cầu tuyển dụng hiện nay, và Tham gia trực tiếp vào 03 Dự án Thực tế ngay trong khóa học. Dự án website Thương mại điện tử bằng PHP OOP: (01 Tháng) Dự án website…

Các khóa học Khóa học Lập trình CodeIgniter Framework

Khóa học CodeIgniter Framework được Tôi xây dựng dựa trên tiêu chí giúp các bạn đi sâu vào nền tảng và kiến trúc của CodeIgniter. Sao cho vừa vận dụng tốt được thư viện có sẵn, vừa đủ khả năng can thiệp hoặc kế thừa thư viện có sẵn của framework này. Sau cùng Tôi sẽ hướng dẫn các bạn…

Facebook chat Vietpro
End Ads -->