Bài 71: Kiểm thử ứng dụng lập trình Android

0

Android framework bao gồm một khuôn khổ kiểm tra tích hợp giúp bạn kiểm tra tất cả các khía cạnh của ứng dụng của bạn và các công cụ SDK bao gồm các công cụ để thiết lập và chạy các ứng dụng thử nghiệm. Cho dù bạn đang làm việc trong Eclipse với ADT hoặc làm việc từ dòng lệnh, các công cụ SDK giúp bạn thiết lập và chạy thử nghiệm của bạn trong vòng một mô phỏng hoặc các thiết bị mà bạn đang nhắm mục tiêu khi học lập trình android.

1. Kiểm tra Cấu trúc

Android xây dựng và thử nghiệm các công cụ Android để giả định rằng các dự án thử nghiệm được tổ chức thành một cấu trúc chuẩn của các thử nghiệm, các lớp trường hợp, các gói thử nghiệm và các dự án.
thu nghiem ung dung android 1

2. Kiểm tra Công cụ Tool trong Android

Có rất nhiều công cụ có thể được sử dụng để thử nghiệm các ứng dụng Android. Một số là chính thức như JUnit, monkey và một số công cụ của bên thứ ba mà có thể được sử dụng để kiểm tra các ứng dụng Android. Trong chương này, chúng tôi sẽ giải thích hai công cụ này để kiểm tra các ứng dụng Android.
– JUnit
– Monkey

2.1 Junit trong Android

Bạn có thể sử dụng lớp JUnit TestCase để làm test cho một lớp mà không gọi Android APIs. TestCase là chỉ dựa tren lớp cơ bản AndroidTestCase, mà bạn sử dụng để kiểm thử Android- dựa vào đối tượng. Bên cạnh đó cung cấp framework JUnit, AndroidTestCase thường là thiết lập trên Android, teardown, và phương thức helper.

Để sử dụng TestCase, mở rộng lớp học của bạn với lớp TestCase và thực hiện việc cài đặt phương pháp call (). Cú pháp của nó được đưa ra dưới đây –

 

Đối với mỗi bài kiểm tra thực hiện một phương pháp tương tác với các vật cố định. Xác minh các kết quả mong đợi với khẳng định quy định bằng cách gọi assertTrue(String, boolean) với một boolean.

Các phương pháp khẳng định so sánh giá trị mà bạn mong đợi từ một thử nghiệm với kết quả thực tế và ném một ngoại lệ nếu so sánh thất bại.

Một khi các phương pháp được định nghĩa bạn có thể chạy chúng. Cú pháp của nó được đưa ra dưới đây –

2.2 Monkey

UI/Application exerciser Monkey, thường được gọi là “Monkey“, là một công cụ dòng lệnh mà gửi giả ngẫu nhiên của các tổ hợp phím, chạm, và cử chỉ với một thiết bị. Bạn chạy nó với các công cụ Android Debug Bridge(adb).

Bạn sử dụng nó để nhấn mạnh-thử nghiệm ứng dụng của bạn và báo cáo lại các lỗi đang gặp phải. Bạn có thể lặp lại một dòng các sự kiện bằng cách chạy công cụ này mỗi lần với cùng hạt giống số ngẫu nhiên.

a) Tính năng của Monkey

Monkey có rất nhiều tính năng, nhưng nó có thể tóm tắt trong 4 chức năng sau:
– Basic configuration options – Tùy chọn cấu hình cơ bản
– Operational constraints – Hạn chế hoạt động
– Event types and frequencies – Các sự kiện và tần số
– Debugging options

b) Cách sử dụng Monkey

Để sử dụng monkey, mở ra một dấu nhắc lệnh và chỉ cần điều hướng đến thư mục sau.

bên cạnh thư mục, thêm thiết bị với PC, và chạy theo dòng lệnh

Lệnh này có thể được chia thành các bước sau:

adb – Android Debug Bridge. Một công cụ được sử dụng để kết nối và gửi các dòng lệnh từ máy Android phone tới desktop hoặc laptop.

shell – là chỉ một giao diện trên các thiết bị có chức năng dịch các lệnh của chúng tôi với các lệnh hệ thống.

monkey – monkey là công cụ kiểm tra.

v – v là từ viết tắt của verbose method.

500– đếm tần số hoặc số lượng của sự kiện được gửi đi xét nghiệm.

Thể hiện dưới ảnh sau:
thu nghiem ung dung android 2

Trong lệnh trên, bạn chạy công cụ khỉ trên các ứng dụng giao diện người dùng Android mặc định. Bây giờ để chạy nó để ứng dụng của bạn, ở đây những gì bạn phải làm.

cuối cùng bạn sẽ có được kết thúc như hình dưới đây

Điều này cũng đã được thể hiện trong hình bên dưới. Bằng cách gõ lệnh này, bạn đang thực sự tạo ra 500 sự kiện ngẫu nhiên để thử nghiệm.
thu nghiem ung dung android 3

3. Ví dụ

Ví dụ dưới đây trình bày cách sử dụng thử nghiệm. Nó thùng một ứng dụng cơ bản mà có thể được sử dụng cho khỉ.

Để thử nghiệm với ví dụ này, bạn cần phải chạy trên một thiết bị thực tế và sau đó làm theo các bước khỉ đã giải thích ở phần đầu.

Các bước Mô tả
1Bạn sẽ useAndroid studio để tạo ra một ứng dụng Android dưới một gói com.tutorialspoint.myapplication. Trong khi tạo dự án này, chắc chắn bạn Target SDK và biên dịch với các phiên bản mới nhất của Android SDK sử dụng các cấp cao hơn của API.
2Sửa đổi file src/ MainActivity.java thêm mã Activity – Hoạt động.
3Sửa đổi file XML res/layout/activity_main.xml thêm bất kỳ thành phần giao diện nếu cần thiết.
4Tạo src / second.java tập tin để thêm mã Hoạt động.
5Sửa đổi bố trí tập tin XML res/layout/view.xml thêm bất kỳ thành phần giao diện nếu cần thiết.
6Chạy ứng dụng và chọn một thiết bị Android chạy và cài đặt các ứng dụng trên nó và kiểm tra kết quả.

 

nội dung của MainActivity.java.

Nội dung của second.java.

 

Nội dung của activity_main.xml.

Nội dung của view.xml

Nội dung của Strings.xml.

Nội dung của AndroidManifest.xml.

Chọn vào ứng dụng mà bạn muốn kiểm tra
thu nghiem ung dung android 4

Chọn thiết bị di động của bạn như là một lựa chọn và sau đó kiểm tra thiết bị di động của bạn sẽ hiển thị màn hình ứng dụng. Bây giờ chỉ cần làm theo các bước được đề cập ở đầu dưới phần khỉ để thực hiện thử nghiệm trên ứng dụng này.

>> Bài 72: Chuyển đổi văn bản thành giọng nói trong lập trình Android

———- || ———-
Trung tâm Đào tạo học lập trình web từ Cơ bản đến nâng cao và các Khóa học đào tạo học photoshop từ A-> Z tại VietPro!

Bài 71: Kiểm thử ứng dụng lập trình Android
Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->