Bài 70: Thư viện hỗ trợ trong lập trình Android

0

Khi bạn muốn phát triển một ứng dụng trên một phiên bản mới nhất của Adroid như 5.x và bạn cũng muốn nó chạy trên các thiết bị nó đang chạy trên phiên bản cũ của Android như 3.2,… , bạn không thể làm điều đó cho đến khi bạn thêm khả năng tương thích ngược với mã của bạn.

Để cung cấp khả năng tương thích ngược, trong lập trình Android cung cấp cho bạn các gói viện trợ Android. Các gói phần mềm thư viện hỗ trợ Android là một tập hợp các thư viện mã mà cung cấp các phiên bản tương thích ngược của API khung Android cũng như các tính năng mà chỉ có sẵn thông qua các Library API. Mỗi thư viện hỗ trợ (Support Library) tương thích với một mức API cụ thể. Bao gồm các thư viện trong dự án Android của bạn được coi là một thực hành tốt nhất cho các nhà phát triển ứng dụng, tùy thuộc vào phạm vi của các phiên bản nền tảng ứng dụng của bạn được nhắm mục tiêu và các API mà nó sử dụng.

1. Tính năng của thư viện hỗ trợ (Support Library Features)

Các gói phần mềm Thư viện hỗ trợ Android có chứa một số thư viện có thể được bao gồm trong ứng dụng của bạn. Mỗi một trong các thư viện hỗ trợ một phạm vi cụ thể của phiên bản nền tảng Android và tập hợp các tính năng.

Để sử dụng có hiệu quả các thư viện, điều quan trọng là phải xem xét rằng đó mức API bạn muốn nhắm mục tiêu là mỗi thư viện hỗ trợ mức API khác nhau.

Sau đây là một mô tả ngắn gọn về các thư viện hỗ trợ Android và cấp API họ hỗ trợ.

STTVersion & Tính năng
1Support Library
Thư viện này được thiết kế để được sử dụng với Android 1.6 (API cấp 4) và cao hơn.
2v7 Support Library
Có một số thư viện được thiết kế để được sử dụng với Android 2.1 (API cấp 7) và cao hơn.
3v8 Support Library
Thư viện này được thiết kế để được sử dụng với Android (API cấp 8) và cao hơn.
4Support Library
Thư viện này được thiết kế để được sử dụng cho Android 3.2 (API cấp 13) và cao hơn.

Hãy nhớ rằng việc sử dụng các thư viện hỗ trợ Android trong mã ứng dụng của bạn được khuyến khích và ưu đãi. Bằng cách sử dụng các thư viện này bạn có thể tăng thị trường mục tiêu của bạn và đối tượng mục tiêu.

2. Tải Support Libraries

Xin lưu ý rằng trước khi cài đặt gói hỗ trợ thư viện bạn phải rõ ràng rằng những gì tính năng mà bạn muốn sử dụng trong ứng dụng của bạn. Các gói phần mềm Support Library Android có sẵn thông qua Manager Android SDK.

Thực hiện theo các bước sau đây để tải về các gói thư viện hỗ trợ thông qua việc quản lý SDK.

– Bắt đầu SDK Manager Android.

– Trong cửa sổ SDK Manager, di chuyển đến cuối của danh sách trọn gói, tìm thư mục Extras.

– Chọn mục Android Support Library .

– Nhấp vào nút Install packages.

thu vien ho tro

Sau khi tải về, công cụ này sẽ cài đặt các file Support Library thư mục SDK Android hiện tại của bạn. Các tập tin thư viện được đặt trong thư mục con sau của SDK của bạn:/extras/android/support/ directory.

a. Chọn Thư viện hỗ trợ

Trước khi thêm một thư viện hỗ trợ cho ứng dụng của bạn, quyết định những tính năng mà bạn muốn đưa vào và các phiên bản Android thấp nhất bạn muốn hỗ trợ.

b. Những thay đổi trong Android.Manifest

Nếu bạn đang tăng tương thích ngược của ứng dụng hiện tại của bạn vào các phiên bản trước đó của các API Android với Support Libraris, đảm bảo cập nhật manifest của ứng dụng. Cụ thể, bạn nên cập nhật yếu tố android:minSdkVersion của thẻ trong manifest đến mới, thấp hơn số phiên bản, như hình dưới đây:

Sự thay đổi này cho Google Playstore ứng dụng mà ứng dụng của bạn có thể được cài đặt trên các thiết bị Android 2.1 (API cấp 7) và cao hơn.

c. API Version

Xin lưu ý rằng nếu bạn là bao gồm cả sự hỗ trợ v4 và thư viện hỗ trợ v7 trong ứng dụng của bạn, bạn nên xác định một phiên bản SDK tối thiểu của “7” (chứ không phải “4”). Mức thư viện hỗ trợ cao nhất bạn có bao gồm trong ứng dụng của bạn xác định phiên bản API thấp nhất mà nó có thể hoạt động.

 

——– || ——–
Trung tâm đào tạo học photoshop cơ bản nâng cao, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đầy nhiệt tình và đào tạo hoc php cơ bản nâng cao tại Vietpro!

Bài 70: Thư viện hỗ trợ trong lập trình Android
Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->