21 chiến lược cần thiết thúc đẩy kinh doanh tăng trưởng với marketing

0

Từ sáng tạo nội dung, SEO, và phương tiện truyền thông xã hội để dẫn dắt thế hệ, quản lý đầu mối, và phân tích, các nhà tiếp thị những người theo phương pháp inbound có rất nhiều kênh khác nhau và chiến thuật để quản lý và làm chủ.

Nhưng điều tuyệt vời về marketing inbound là nó trả tiền đi theo thời gian. Nó thiết lập doanh nghiệp lên để có được tìm thấy bởi người mua mục tiêu của họ dễ dàng hơn, và sau đó giúp họ thông qua từng công đoạn của quá trình mua hàng – từ người lạ để ủng hộ thương hiệu.

Mà của những kênh và chiến thuật có liên quan đến giai đoạn nào của quá trình mua hàng? Những gì các nhà tiếp thị trong nước cần phải làm – và khi – để thu hút, chuyển đổi, đóng, và niềm vui?

business growth infographic

21 chiến lược cần thiết thúc đẩy kinh doanh tăng trưởng với marketing
Rate this post

Leave A Reply

Facebook chat Vietpro
End Ads -->